divadlo, které bylo Řím „lidé“ Clement XIII

papež

Názvy Variant

  • Rezzonico, Carlo della Torre di

data

b. 1693, Benátky

d. 1769, Řím

povolání (s)

  • papež

životopis

Narodil se v Benátkách do šlechtické rodiny, studoval v Bologni, Padově a Římě. Vysvěcen v roce 1793, stal se kardinálem v roce 1737, biskupem v Padově v roce 1743 a byl zvolen papežem v roce 1758 částečně proto, že byl chápán jako někdo, kdo by podporoval jezuity, kteří byli v té chvíli pod útokem. Poté, co byli jezuité vyhnáni z Portugalska, Francie a Španělska a také Neapole a Sicílie, ostatní evropské mocnosti požádaly papeže o rozpuštění řádu (1769). Clement naplánoval konzistorii, aby o této záležitosti rozhodl, a zemřel v předvečer dne, kdy se měl konat. Osvícenská podpora jansenismu a protijezuitského sentimentu vedla Clementa k tomu, aby takové knihy jako encyklopedie Diderot a D ‚ Alembert umístil na Index zakázaných knih (1759). Dokončil přestavbu fontány di Trevi a byl papežem odpovědným za objednání starožitných soch ve Vatikánských sbírkách, aby byly vybaveny fíkovými listy.

E. L.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.