Dungeons & Dragons: The Importance of Player Agency

v dungeonech & draci dostanou hráči šanci účastnit se skupinového vyprávění příběhů a prožít hrdinské Fantazie. Jedním z hlavních odvolání hry je, že když se hráči podaří provést úkol ve hře, má pocit, že něco skutečně dokázali sami. Dobrá hra D&D se spoléhá na naplnění tohoto pocitu, což je výsledek Dungeonového mistra, který správně rozhoduje o konceptu zvaném „hráčská agentura“.“

Co Je Hráčská Agentura?

hráč agentura je poměrně snadné vysvětlit, ale trochu těžší implementovat. Hlavně, agentury je dosaženo, když má hráč přímou kontrolu nad rozhodnutími své postavy. Nejjednodušším příkladem by byl bojovník, který prohlásí, že zaútočí na goblina, pak to udělá bez zásahu DM.

pokračujte v rolování a pokračujte ve čtení kliknutím na tlačítko níže spustíte tento článek v rychlém zobrazení.

kromě toho je důležitým aspektem hráčské agentury představa, že rozhodnutí učiněná hráčem budou mít přímé důsledky v herním světě. Vracíme se k tomuto bojovníkovi, poté, co úspěšně porazili goblina, jsou nyní schopni osvobodit nedaleké měšťany, kteří byli uneseni. Kdyby goblina neporazili, nebo mu vůbec nečelili, měšťané by byli stále drženi v zajetí nebo ještě hůř-zabiti.

a konečně, hráčská agentura je zachována, pokud mají hráči dostatek předchozích informací, aby mohli odvodit možné výsledky a důsledky pro konkrétní postup. To umožňuje hráči provést úsudek na základě toho, kdo je jejich postava a jak by reagoval.

například: bojovník zaslechne mluvit v místní hospodě pohřešovaných měšťanů a někteří lovci viděli skřety číhající v nedalekém lese. Hráčův bojovník je dobře vyrovnaný a nyní ví, že jsou nevinní v nebezpečí od zlých skřítků. Ponechání unesených měšťanů jejich osudu je v rozporu s ideály bojovníka, takže se rozhodnou pronásledovat skřety.

jak najít rovnováhu

i když může být lákavé umožnit hráčské agentuře diktovat všechny aspekty hry, pravdou je, že spuštění kampaně Dungeons & Dragons takovým způsobem riskuje, že se velmi rychle dostane z kolejí-zejména pro novější DM, kterým není příjemné odchýlit se příliš daleko od dobrodružství, které připravili. Hra, kde hráči ovládají naprosto všechno, může také postrádat napětí. Pokud jsou si jisti vším a jsou si jisti, že uspějí, příběh může rychle ztratit páru.

hráčská agentura je důležitou součástí sady nástrojů DM, ale není to tvrdé a rychlé pravidlo. Ve skutečnosti, jsou chvíle, kdy porušení hráčské agentury a vynucení určitých akcí nebo důsledků je nezbytnou součástí posunu příběhu vpřed. Je to choulostivá linie, ale pochopení, kdy nechat hráče mít volnou vládu a kdy vynutit jejich ruku, je zásadní pro udržení vzrušující hry.

porušení hráčské agentury příliš často nebo tvrdě riskuje, že se hra bude cítit nespravedlivá nebo railroaded. Většina hráčů rychle ztratí zájem o takové hry.

například řekněme, že bojovník nyní opouští tábor goblinů, ale selhává v pasivním vnímání a nevšimne si, že druhý goblin číhá ve stínech a čeká na přepadení. V tomto případě hráč nemá všechny informace, aby mohl učinit informované rozhodnutí. Kdyby spatřili skřítka, rozhodně by se nenechali přepadnout. Protože bojovník selhal, skrytý goblin dostane skok na hráče a nyní začíná nové, vzrušující setkání.

dalším skvělým příkladem efektivního porušení hráčské agentury je chytré použití různých kouzel. Postava, která selže při záchraně proti zlému čaroději pomocí dominující osoby, je nyní nucena zaútočit na spojence na svém dalším tahu. Hráč nemá v příštím kole žádnou agenturu, takže se musí řídit diktáty DM. Pokud se však při setkání použije spravedlivě, nyní To zvyšuje napětí mezi stranou, protože musí podmanit svého spojence, zatímco stále bojuje s kouzelníkem.

pochopení toho, jak a kdy uzákonit hráčskou agenturu, je pro DM velkou dovedností, kterou mají, a může zajistit, aby se jejich hráči vždy cítili zapojeni a životně důležití pro příběh.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.