Oregon Quit Claim Deed Form

požadavky

povinné informace (§ 93.865): Oregon zákon vyžaduje, aby všechny skutky obsahovaly následující informace:

  • jméno zadavatele a příjemce grantu,
  • slova, „quitclaims to“
  • popis nemovitosti,
  • prohlášení poskytnuté § 93.040 (zahrnuto ve stažení),
  • částka protiplnění (v dolarech) a
  • datum provedení skutku.

Prohlášení o protiplnění (§ 93.030): „Skutečná a skutečná protiplnění zaplacená za převod“ musí být zapsána na listině. Tato částka by měla být uvedena v dolarech ($).

Washington County (Kapitola 3.04): obyvatelé Washington County musí zaplatit dodatečnou daň diktovanou Krajským zákonem. Sazba daně podle kapitoly 3.04.070 je:

  • jeden dolar ($1.00) za tisíc dolarů ($1000.00)prodejní ceny nemovitosti.

daň musí být zaplacena do patnácti (15) dnů po podání listiny. Platba musí být provedena řediteli záznamu dokumentů převádějících nemovitost. Výjimky jsou uvedeny v § 3.04.040 a pravidla pro rozšíření jsou uvedena v § 3.04.080.

požadavky na podpis (§ 93.010): musí být podepsán Poskytovatelem a notářsky ověřen úřední Notářskou veřejností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.