Alabama Afslut krav skøde

Alabama Afslut krav skøde formular giver den nye ejer uanset interesse den nuværende ejer har i ejendommen, når skødet er underskrevet og leveret. Det giver ingen løfter om, hvorvidt den nuværende ejer har klar titel til ejendommen. I Alabama, afslutningskrav gerninger bruges ofte, hvis ejendommen overføres:

  • til en ægtefælle eller et andet familiemedlem som gave;
  • til en tidligere ægtefælle efter en skilsmisse;
  • at ændre karakteren af ægteskabelig ejendom;
  • til en levende tillid eller virksomhed, der ejes af den nuværende ejer;
  • til en person, der vil eje ejendommen med de nuværende ejere (tilføje nogen til skødet);
  • fra en person, der ikke længere ønsker at have Titel (fjerne nogen fra skødet); eller
  • under andre omstændigheder, hvor den nuværende ejer ikke ønsker at være juridisk ansvarlig for problemer med Titel.

særligt sprog er påkrævet for at sikre, at skødet kvalificerer sig som et afslutningskrav. Dette sprog er automatisk inkluderet i vores gerning forberedelse service og gælder i alle Alabama amter. Få skøde

en Alabama afslutningskrav skøde form er en form for skøde bruges til at frigive alle de nuværende ejerens interesse i Alabama fast ejendom til en anden. Den nye ejer modtager den interesse, den nuværende ejer har på det tidspunkt og ikke mere. Hvis det viser sig, at den nuværende ejer ikke ejer ejendommen, eller hvis der er problemer med Titel, har den person, der er navngivet som modtager i afslutningskravet, ikke noget retsmiddel.

Afslutkrav gerninger tildele den mest risiko for den nye ejer og den mindste risiko for den tidligere ejer. På grund af dette bruges de oftest til at rydde problemer med titel eller til at frigive interesser i ejendom.

andre navne til Alabama afslutter handlinger

selvom det korrekte juridiske navn er afslut påstand, kaldes disse dokumenter ofte Afslut krav handlinger (med et mellemrum mellem Afslut og krav). Disse udtryk er udskiftelige, og brug af den ene over den anden påvirker ikke gyldigheden af gerningen. Afslutningskrav handlinger kaldes undertiden forkert hurtige krav gerninger.

i nogle stater—som f.eks. Dette skyldes forskelle i, hvordan statslovgivningen behandler retkrav gerninger. Der er ingen problemer med afslutningskrav i Alabama, så Alabama har ikke gerninger uden anden garanti end afslutningskrav.

forholdet mellem Afslutningskrav Skemaformular til garanti for Titel

Nøglebetegnelse: garanti for Titel. Titelproblemer kan være forårsaget af mange ting, herunder fejl i den offentlige optegnelse, ukendte panterettigheder mod ejendommen, ukendte tidligere transportmidler, forfalskede gerninger, manglende arvinger eller ubearbejdede testamenter, eller tvister om grænselinjer eller undersøgelser. Titelproblemer kræver ofte retssager for at løse og kan mindske værdien af fast ejendom. Hvis ejendommen ikke har nogen titelproblemer, siges det at have en klar titel. En garanti på titel er en juridisk garanti fra overdrageren til erhververen, at der ikke er nogen titel spørgsmål. Hvis en gerning giver en garanti for Titel, erhververen kan sagsøge overdrageren over eventuelle titelproblemer.

en afslutningskrav giver ingen garanti for Titel. Det er simpelthen en frigivelse af den interesse, som underskriveren måtte have i ejendommen. En person, der underskriver en afslutningkrav handling gør ingen repræsentationer om, hvorvidt han eller hun ejer ejendommen, om titlen er klar, eller om han eller hun har ret til at overføre ejendommen. Afslutningskravet frigiver simpelthen den interesse, den nuværende ejer har til den nye ejer, forlader den nye ejer uden rettigheder mod den tidligere ejer, hvis der er et problem med ejendomsretten til ejendommen.

sammenligning af Alabama Afslutningskrav Gerninger til andre former for Alabama Gerninger

en Alabama afslutningskrav gerning adskiller sig fra både Alabama lovpligtige garanti og Alabama generelle garanti gerninger. Både lovpligtig garanti og generelle garantihandlinger formidler ejendom med en garanti på titel.

  • med en lovbestemt garantiakt garanterer den nuværende ejer, at han eller hun ikke har gjort noget for at forårsage titelproblemer, mens ejendommen var i hans eller hendes besiddelse, men giver ingen løfter om, hvad der kan være sket, før han eller hun ejede ejendommen.
  • med en generel garanti skøde, den nuværende ejer garanterer fuld ejendomsret til ejendommen for alle Titel spørgsmål, herunder dem, der opstod før den nuværende ejer erhvervede ejendommen.

disse garantibeviser adskiller lovpligtige garantibeviser og generelle garantibeviser fra afslutningskrav, der ikke indeholder nogen garanti for Titel.

eksempel: Ashley underskriver en afslutningskrav, der frigiver en pakke fast ejendom til Brett. Efter overførslen finder Brett ud af, at Ashley overførte ejendommen til Cohn flere måneder, før hun afsluttede ejendommen til Brett. Havde Ashley underskrevet enten en lovpligtig garantihandling eller en generel garantihandling, Brett kunne sagsøge Ashley for overtrædelse af garantien. Men fordi gerningen var en afslutningskrav, Brett har ingen juridisk ret til at sagsøge Ashley.

liv ejendom gerninger er undertiden bruges i Alabama for at undgå skifteretten. Udtrykket life estate deed vedrører ikke garantien for Titel. I stedet betegner det gerningen som et instrument, der overfører ejendom ved den nuværende ejers død. Fordi udtrykket life estate deed beskæftiger sig med et andet problem end garanti for Titel, en gerning kan være både en afslutningsakt og en livsbod.

almindelige anvendelser af Afslutningskrav handlinger

i Alabama bruges afslutningskrav handlinger oftest til at rette op på titelproblemer. For eksempel, hvis ejendom overføres uden underskrift fra en ejer, kan denne ejer senere underskrive en afslutningskrav bare for at præcisere, at han eller hun ikke hævder nogen interesse i ejendommen.

Afslutningskrav gerninger bruges undertiden, når ingen penge skifter hænder som en del af overførslen (ingen overvejelse gives). Dette kan for eksempel ske, hvis en person overfører ejendom til et familiemedlem ved gave. Afslutningskrav handlinger bruges også til at fjerne en tidligere ægtefælle fra Titel til fast ejendom efter en skilsmisse.

Sådan oprettes en Alabama-Afslutningskrav

der skal udvises omhu for at oprette en Alabama-afslutningskrav. Tilsyneladende små forskelle i sprog kan have juridiske konsekvenser. For eksempel kan brug af ordene grant, bargain eller sell i skødet skabe underforståede garantier, der klassificerer skødet som en garantiskøde. Det er vigtigt at medtage sprog, der formidler ejendommen til den nye ejer på en måde, der sikrer, at gerningen kvalificerer sig som en afslutningskrav.

forvirret? Bare rolig. Vores program forenkler processen. Det fører dig gennem en guidet samtaleproces og inkluderer automatisk det sprog, der er nødvendigt for at skabe den type gerning, der matcher dine valg. Få Gerning

brugen af inkonsekvent sprog i en gerning skaber patent tvetydighed—tvetydighed, der kan ses fra selve dokumentets tekst. Handlinger med patent tvetydighed kan være vanskelige, fordi ingen—inklusive titelfirmaer eller købere—kender ejendommens juridiske status. Patent tvetydighed kræver normalt retssager eller anden helbredende handling for at rette op på ejendomsretten. Dette kan undgås ved at bruge handlinger, der indeholder korrekt og konsistent sprog fra starten. Gerningerne udarbejdet af vores Gerningsgenerator blev designet af licenserede Alabama-advokater for at imødekomme kravene i en Alabama-afslutningsakt og for at være berettiget til optagelse i alle Alabama-amter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.