gratis Mississippi Afslutningskrav

en Mississippi (MS) afslutningskrav er et juridisk dokument, der overfører ejendom fra en person til en anden. En afslutningskrav i MS er mest venlig over for sælgeren og er generelt hurtigst.

en sælger (grantor), der afslutterhævder ejendom til en køber (modtager) i staten Mississippi giver ingen løfter om, at titlen er god, eller endda at han/hun ejer nogen interesse i ejendommen til lovligt at sælge. Det betyder kun, at uanset hvilken interesse i jorden en sælger har, hvis nogen, overføres til køberen.

en garanti er forskellig fra en afslutningskrav, og er det mere almindelige dokument til overførsel af ejendom i Mississippi, da det giver køberen mere beskyttelse. Under en garanti garanterer sælgeren, at ejendomsretten til jorden er god, uden pant eller panterettigheder, og at sælgeren ejer jorden og har beføjelse til at sælge den.

en Afslut krav skøde form er ofte fejlagtigt omtalt som en “Afslut krav skøde,” “Afslut krav skøde,” eller “hurtig krav skøde.”

vigtige love & krav

  • Love: lp 89-5-1
  • indhold: en MS-afslutningskrav skal angive navne, adresser og telefonnumre på sælgere og købere sammen med en juridisk beskrivelse af ejendommen, der skal overføres.
  • overførselsskat: der er ingen overførselsafgift for en afslutningskrav i MS.
  • underskrivelse: (lot 89-3-7) tilskuddet skal underskrive og anerkende afslutningskravet i nærværelse af en notar, før det kan registreres. En officiel forsegling fra en notar er påkrævet.
  • optagelse: Når koncessionsgiveren underskriver og anerkender afslutningenkrav, det skal registreres til kontorist på Kanslerkontorets kontor i det amt, hvor ejendommen er beliggende.
  • vedhæftede filer: (venstre 89-5-8) en erklæring om civilstand og identifikation kan være påkrævet.

Sådan skriver du & Indsend en Afslutningskrav i Mississippi

Trin 1: Anskaf en tom kopi af MS afslutningskrav, du behøver ikke en advokat for at udfylde den.

Trin 2: I afsnittet” udarbejdet af ” øverst til venstre skal du indtaste oplysningerne for den person, der indsender afslutningskravet, typisk sælgeren.

Trin 3: nedenfor, i rummet “efter optagelse tilbage til”, udfyld oplysningerne fra Mississippi Chancery Clerk, der vil modtage denne formular. Den relevante part bestemmes af kontorist i det amt, hvor ejendommen er beliggende.

Trin 4: Angiv MS County, hvor ejendommen er beliggende efter “County of.”

Trin 5: I afsnittet begynder” Kend alle mænd ” liste det samlede dollarbeløb, der udveksles til den overførte ejendomsakt, i skriftlig og numerisk form.

Trin 6: i det første mellemrum i afsnittet “i hånd betalt til” skal du angive det fulde navn på den, der overfører deres krav til ejendommen, efterfulgt af “Grantor” i det andet rum. I de følgende rum skal du skrive gadeadresse, amt, by og stat, hvor koncessionsgiveren er bosiddende, og Koncessionsgiverens telefonnummer.

Trin 7: Dernæst i rummet efter udtrykket “hermed formidler og afslutterkrav om at” liste det fulde navn på den person, der modtager den afsluttede ejendom, efterfulgt af “modtager” i det andet rum. Registrer derefter modtagerens boligadresse, amt, by, stat og telefonnummer.

Trin 8: i rummet før “Mississippi-hvid” registrerer det amt, hvor ejendommen ligger. Derefter, skrevet i det følgende tomme mellemrum, eller citeret som en vedhæftet fil, rapporter detaljer såsom Ejendomsadresse, Ejendomspakkenummer, og den juridiske beskrivelse på Ejendomsakten.

trin 9: Endelig skal aftalen anerkendes af begge parter og underskrives af bevillingsgiveren(erne) i det angivne rum og notariseres af en notar. Notaren rapporterer amtet, navnene på den eller de tilskudsmodtagere, der er til stede, datoen for underskrivelsen, hans eller hendes ID-nummer og Kommissionsudløb og Notarforseglingen.

Trin 10: den underskrevne, notariserede afslutningskrav skal derefter registreres hos Mississippi Chancery Clerk i det amt, hvor ejendommen er beliggende. En ikke-registreret afslutningskrav har ikke forrang for et lignende dokument vedrørende den samme ejendom, der er registreret, og der gives prioritet til arkiveringstidspunktet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.