Alabama Quitclaim kauppakirja

Alabama quitclaim kauppakirja antaa uudelle omistajalle riippumatta siitä, onko nykyisellä omistajalla kiinnostusta kiinteistöön, kun kauppakirja allekirjoitetaan ja toimitetaan. Se ei lupaa mitään siitä, onko nykyisellä omistajalla selvää omistusoikeutta kiinteistöön. Alabamassa käytetään usein quitclaim-kauppakirjoja, jos omaisuutta siirretään:

  • puolisolle tai muulle perheenjäsenelle lahjaksi;
  • ex-puolisolle eron jälkeen;
  • muuttaa avio-omaisuuden luonnetta;
  • nykyisen omistajan omistamalle elävälle rahastolle tai yritykselle;
  • jollekulle, joka omistaa kiinteistön nykyisten omistajien kanssa (jonkun lisääminen kauppakirjaan);
  • joltakulta, joka ei enää halua omistusoikeutta (jonkun poistaminen kauppakirjasta); tai
  • muissa olosuhteissa, joissa nykyinen omistaja ei halua olla juridisesti vastuussa omistusoikeusongelmista.

vaaditaan erityistä kieltä sen varmistamiseksi, että kauppakirja on luovutusvaatimus. Tämä kieli sisältyy automaattisesti meidän deed preparation service ja voimassa kaikissa Alabaman piirikunnissa. Get Deed

an Alabama quitclaim deed form on kauppakirjan muoto, jolla luovutetaan kaikki nykyisen omistajan osuus Alabaman kiinteistöstä jollekin toiselle. Uusi omistaja saa sen, mitä kiinnostusta nykyisellä omistajalla kulloinkin on, eikä enempää. Jos käy ilmi, että nykyinen omistaja ei omistanut kiinteistöä tai jos omistusoikeudessa on ongelmia, luovutuskirjassa saajaksi nimetyllä henkilöllä ei ole oikeussuojakeinoa.

Lopettamisasiakirjat kohdistavat suurimman riskin uudelle omistajalle ja pienimmän riskin edelliselle omistajalle. Tämän vuoksi niitä käytetään useimmiten omistusoikeusongelmien selvittämiseen tai omistusosuuksien vapauttamiseen.

muita nimiä Alabaman Quitclaim Deedsille

vaikka oikea virallinen nimi on quitclaim deed, näitä asiakirjoja kutsutaan usein quit claim deedeiksi (joissa on välilyönti quitin ja claimin välillä). Nämä ehdot ovat keskenään vaihdettavissa, eikä yhden käyttäminen yli muiden vaikuta kauppakirjan pätevyyteen. Quitclaim-tekoja kutsutaan joskus virheellisesti pikavipeiksi.

joissakin osavaltioissa-kuten Texasissa-takuutonta kauppakirjaa (kutsutaan myös takuutonta kauppakirjaa) pidetään usein parempana luovutuskirjan korvikkeena. Tämä johtuu siitä, että valtion lainsäädännössä on eroja siinä, miten luovutuskanteita käsitellään. Alabamassa ei ole ongelmia quitclaim deedsin kanssa, joten Alabamassa ei ole muita ilman takuuta olevia tekoja kuin quitclaim deeds.

Quitclaim kauppakirjan suhde omistusoikeuden takuuseen

Key Term: omistusoikeuden takuu. Omistusoikeusasiat voivat johtua monista asioista, mukaan lukien virheet julkisessa rekisterissä, tuntemattomat panttioikeudet omaisuutta vastaan, julkistamattomat ennakkokuljetukset, väärennetyt teot, puuttuvat perilliset tai todistamattomat testamentit tai kiistat rajalinjoista tai kyselyistä. Omistusasiat vaativat usein oikeustoimia korjatakseen ja voivat laskea kiinteistöjen arvoa. Jos kiinteistöllä ei ole omistusasioita, sillä sanotaan olevan selkeä omistusoikeus. Omistusoikeuden takuu on luovuttajan luovuttajalle antama laillinen takuu siitä, että omistusoikeusasioita ei ole. Jos kauppakirja takaa omistusoikeuden, siirron saaja voi haastaa luovuttajan oikeuteen kaikista omistusoikeusasioista.

luovutuskirja ei takaa omistusoikeutta. Se on vain vapautus siitä kiinnostuksesta, joka allekirjoittajalla saattaa olla kiinteistöä kohtaan. Luovutuskirjan allekirjoittaja ei ota kantaa siihen, omistaako hän kiinteistön, onko omistusoikeus selvä tai onko hänellä oikeus siirtää omaisuus. Luovutuskirja yksinkertaisesti vapauttaa nykyisen omistajan kiinnostuksen uutta omistajaa kohtaan, jolloin uudella omistajalla ei ole mitään oikeuksia aikaisempaa omistajaa vastaan, jos kiinteistön omistusoikeudessa on ongelmia.

Alabama Quitclaim Deedsin vertailu muihin Alabama Deedsin muotoihin

Alabama quitclaim deed eroaa sekä Alabaman lakisääteisestä takuusta että Alabama general warranty deedsistä. Sekä lakisääteinen takuu että yleiset takuuasiakirjat välittävät omaisuutta omistusoikeuden takuun kanssa.

  • lakisääteisellä takauskirjalla nykyinen omistaja takaa, ettei hän ole tehnyt mitään aiheuttaakseen omistusongelmia kiinteistön ollessa hänen hallussaan, mutta ei anna lupauksia siitä, mitä on voinut tapahtua ennen kuin hän omisti kiinteistön.
  • yleinen takuuasiakirja takaa nykyisen omistajan täyden omistusoikeuden kaikkiin omistusoikeusasioihin, myös niihin, jotka syntyivät ennen kuin nykyinen omistaja hankki kiinteistön.

nämä omistusoikeuden takuut erottavat lakisääteiset takuuasiakirjat ja yleiset takuuasiakirjat quitclaim-asiakirjoista, jotka eivät sisällä omistusoikeuden takuuta.

esimerkki: Ashley allekirjoittaa luovutuskirjan, jolla hän luovuttaa brettille kiinteistöpaketin. Siirron jälkeen Brett saa selville, että Ashley siirsi kiinteistön Cohnille useita kuukausia ennen kuin tämä lunasti kiinteistön Brettille. Jos Ashley olisi allekirjoittanut joko lakisääteisen takuuasiakirjan tai yleisen takuuasiakirjan, Brett voisi haastaa Ashleyn oikeuteen takuun rikkomisesta. Mutta koska teko oli luovutuskirja, Brettillä ei ole laillista oikeutta haastaa Ashleya oikeuteen.

Kuolinpesäkirjoja käytetään Alabamassa joskus testamentin välttämiseksi. Elinkautiskirja-termi EI liity omistusoikeuden takuuseen. Sen sijaan se nimeää kauppakirjan välineeksi, jolla siirretään omaisuutta nykyisen omistajan kuoltua. Koska termi henkikiinteistöasiakirja käsittelee eri asiaa kuin omistusoikeuden takuu, kauppakirja voi olla sekä luovutuskirja että henkikiinteistöteko.

Quitclaim Deeds

Alabamassa quitclaim deeds käytetään useimmiten nimikysymysten selvittämiseen. Esimerkiksi jos omaisuutta siirretään ilman yhden omistajan allekirjoitusta, tämä omistaja voi myöhemmin allekirjoittaa luovutuskirjan vain selventääkseen, ettei hän väitä olevansa kiinnostunut kiinteistöstä.

Luovutuskirjaa käytetään joskus, kun rahaa ei vaihdeta omistajaa siirron yhteydessä (vastiketta ei anneta). Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos henkilö on luovuttamassa omaisuuttaan perheenjäsenelle lahjaksi. Quitclaim-kauppakirjoja käytetään myös ex-puolison poistamiseen omistusoikeudesta kiinteistöön avioeron jälkeen.

kuinka Alabaman luovutuskirja luodaan

on huolehdittava Alabaman luovutuskirjan luomisesta. Näennäisesti pienillä kielieroilla voi olla oikeudellisia seurauksia. Esimerkiksi käyttämällä sanoja grant, bargain, tai myydä teossa voi luoda implisiittisiä takuita, jotka luokittelevat teon takuute. On tärkeää sisällyttää mukaan kieli, joka välittää kiinteistön uudelle omistajalle siten, että kauppakirja katsotaan luovutuskirjaksi.

sekaisin? Älä huoli. Ohjelmistomme yksinkertaistaa prosessia. Se opastaa sinua ohjatun haastatteluprosessin läpi ja sisältää automaattisesti kielen, jota tarvitaan valintojesi mukaisen tekotyypin luomiseen. Get Deed

epäyhtenäisen kielen käyttö teossa luo patentin moniselitteisyyttä-moniselitteisyyttä, joka voidaan nähdä itse asiakirjan tekstistä. Patentin epäselvyydet voivat olla hankalia, koska kukaan—mukaan lukien omistusyhtiöt tai ostajat-ei tiedä kiinteistön oikeudellista asemaa. Patenttiselitteisyys vaatii yleensä tuomioistuinkäsittelyä tai muuta parantavaa toimenpidettä omaisuuden omistusoikeuden oikaisemiseksi. Tämä voidaan välttää käyttämällä tekoja, jotka sisältävät alusta alkaen oikeaa ja johdonmukaista kieltä. Toimilupageneraattorimme laatimat toimeksiannot suunnittelivat lisensoidut Alabamalaiset Asianajotoimistot täyttämään Alabaman luovutuskirjan vaatimukset ja olemaan oikeutettuja tallennukseen kaikissa Alabaman piirikunnissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.