Eturauhassyöpä: kiinteän elinsiirron saaneilla

kiinteän elinsiirron saaneilla voi olla 2-3 kertaa suurempi riski sairastua tiettyihin syöpiin, kuten Non-Hodgkin-lymfoomaan (NHL), paksusuolen syöpään (CRC), keuhkosyöpään ja munuaissyöpään.1 Tämä on johtanut siihen, että monet lääkärit ovat muuttaneet Syöpäseulontaprotokolliaan SOTRs: ssä, myös eturauhassyövässä (PC), vaikka tiedot tästä ainutlaatuisesta potilasryhmästä eivät ole yhtä selkeitä kuin muista maligniteeteista.1,2

Hall ja kollegat kävivät läpi 164 156 SOTR-tapausta Yhdysvalloissa vuosien 2000 ja 2008 välillä ja löysivät yhteensä 350 eturauhassyöpätapausta. Yli 60-vuotiailla potilailla, jotka saavat sydämensiirtoja, oli suurin 5 vuoden kumulatiivinen eturauhassyövän ilmaantuvuus, 3,65%. SOTR-ryhmiä, joiden kumulatiivinen ilmaantuvuus oli 5 vuoden aikana yhtä suuri tai suurempi kuin väestöllä 50-vuotiaana (2, 34%), olivat 51-60-vuotiaat tai vanhemmat munuais -, maksa-ja keuhkopotilaat sekä 36-50-vuotiaat tai vanhemmat sydänpotilaat.

tämän tutkimuksen tuloksista huolimatta on tehty myös muita tutkimuksia, joiden mukaan riski ei ole suurentunut tai jopa pienentynyt.1 osa näistä eroista voi olla seurausta PC-seulontaprotokollista, joita on noudatettu ennen elinsiirtoa, mukaan lukien PC-viruksen kirurginen poisto tai hoito ja/tai SOT: n lykkääminen potilailla, joilla on todettu merkkejä PC-infektiosta.1,2 siksi PC-seulonnasta ja-diagnoosista on tullut jossain määrin kiistanalaista etenkin elinsiirron jälkeen. Waeckelin ja kollegoiden johtama ryhmä tarkasteli äskettäin keskuksensa kokemuksia PC-seulonnasta SOTRs: ssä ja julkaisi tutkimustuloksensa International Urology and Nephrology-lehdessä.2

tämä oli retrospektiivinen tutkimus yhdessä keskuksessa vuosina 1986-2019, jossa arvioitiin miehiä, jotka olivat munuaisensiirtopotilaita, Maksansiirtopotilaita tai sydämensiirtopotilaita. Kaikki yli 50 vuotta vanhat SOTR: t tutkittiin systemaattisesti PC: n seulontatutkimuksella, jossa suoritettiin vuotuinen digitaalinen peräsuolitutkimus (Dre) ja PSA. Potilailla, joilla oli poikkeava DRE tai PSA < 4 ng/mL, tehtiin ultraäänitutkimuksissa ohjatut koepalat.

Jatka lukemista

yhteensä 1565 miespotilasta sai SOT: ta 30 vuoden tutkimusjakson aikana: 1000 RTRs: ää, 359 HTRs: ää ja 206 ct: ää. Hematokriittiarvon ilmaantuvuus näissä 3 SOTR: ssä oli 3, 6% ja kokonaiskuolleisuus 0, 19%. Useimmat potilaat luokiteltiin T1: ksi (50, 9%). SOTR: n mediaani-ikä oli 57,7 vuotta ja PC-diagnoosi 64,9 vuotta vanha. PC-diagnostiikan jälkisotr tehtiin pääasiassa vuosittaisilla seulonnoilla (52/57, 91.2%) ja harvoin oireiden perusteella. Yleisimmät syyt SOTR kussakin ryhmässä mukana: RTR (idiopaattinen glomerulonefriitti ja hepatorenal polykystinen sairaus), HTR (alkoholikirroosi), ja CTR (sydämen vajaatoiminta toissijainen sydäninfarkti). Kaikki Sotrit saivat siirrännäisiä aivokuolleilta elinluovuttajilta;eläviä luovuttajia ei raportoitu olleen.

verrattaessa RTR: ää, HTR: ää ja CTR: ää ei havaittu tilastollisia eroja hematologisen vasteen esiintyvyydessä (3, 7% vs 4, 2% vs 3, 4%, p = 0, 83) tai hematologisen vasteen kuolleisuudessa (0, 2% vs 0% vs 0, 48%, P = 0, 32). Tilastollisia eroja ei ollut myöskään elinsiirron mediaaniässä (56, 8 vs. 59 vs. 50, 8 vs. p = 0, 26), MEDIAANIÄSSÄ PC-diagnoosissa (65, 7 vs. 63, 6 vs. 63, 4 vs. p = 0, 65), mediaaniajassa elinsiirron ja PC-diagnoosin välillä (78, 1 vs. 65, 4 vs. 147, 1 kk, p = 0, 1) ja mediaaniajan PSA-arvossa (6, 85 vs. 6, 4 vs. 9, 4 ng/mL, P = 0, 26) RTR: n, HTR: n ja CTR: n välillä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.