Raamatunselitykset

jakeet 1-22

Psalmit 33:1. Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat,sillä oikeamielisille on kunnia.

huomaa sanojen ”iloitse ”ja ”ylistä” välinen yhteys.”Ilo on ylistyksen sielu. Jumalaa ei ylistetä kurjuudellamme, vaan pyhällä ilollamme. Iloitkaa Herrassa, sillä niin voitte tehdä hänet kirkkaaksi. ”Iloitkaa ja ylistäkää”, ” sillä ylistys on soveliasta oikeamielisille.”Ylistys on kristityn kauneus. Mikä on linnulle siivet, mikä puulle hedelmä, mikä ruusu orjantappuralle, se on ylistystä Jumalan lapselle.

Psalmit 33:2. Ylistäkää Herraa kanteleilla, veisatkaa hänelle psalttarilla ja kymmenellä kielellä.

vanhoina muotomenojen, seremonioiden ja ulkonaisen palvonnan aikoina soittimia käytettiin runsaasti, mutta varhaiskristillisessä kirkossa ei ollut sellaista asiaa kuin soittimet, koska uskovat pelkäsivät paluuta juutalaisuuteen. On kummallista, että kun ihmiset etääntyvät Kristuksesta, niin he tulevat yhä rakastuneemmiksi tämänkaltaisiin asioihin. Silti ne ovat tietyin edellytyksin laillisia, mutta mielestämme ne eivät ole tarkoituksenmukaisia. Muinoin Jumalaa palvottiin otollisesti kanteleilla ja psalttareilla, ja niin hän voi olla nytkin; kuitenkin me palvomme häntä, joten me tuomitsemme itsemme puolesta, parempi ilman heitä.

Psalmit 33:3. Laula hänelle uusi laulu;

sillä näet, että kaikessa musiikissa oli laulamista mukana. Ylistäkää Herraa kanteleilla, laulakaa hänelle uusi laulu.””Herralle, Herralle, Oi, laulakaa uutta ja iloista laulua!”Instrumentaalimusiikkia siedettiin vielä noina alkuaikoina vain sen ohjatessa ja vahvistaessa laulua.

Psalmit 33:3. Pelaa taitavasti kovalla äänellä.

Jumalaa pitäisi palvoa parhaimmillamme: ”soittakaa taitavasti.”Jumalaa pitäisi hartaasti palvoa:” kovalla äänellä.”Herra haluaa sydämellistä palvontaa ja ansaitsee sen; antakaamme sitä hänelle.

Psalmit 33:4. Sillä Herran sana on oikea;

ylistäkäämme häntä hänen sanastaan. Miehet heikentävät sitä; arvostakaamme sitä. ”Herran sana on oikea:” ensimmäiseltä sivulta viimeiseen asti se on oikea, painokkaasti oikea; ylistäkäämme häntä siitä.

Psalmit 33:4. Ja kaikki hänen tekonsa tehdään totuudessa.

kaitselmuksen kirja on täynnä totuutta; Oi, armo lukea sitä kiitollisin sydämin! Ylistäkäämme Jumalaa ja veisatkaamme hänelle, niinkuin jokainen sivu kulkee silmiemme alla.

Psalmit 33:5. Hän rakastaa vanhurskautta ja oikeutta, maa on täynnä Herran hyvyyttä.

useimpien ihmisten puhetavasta voisi luulla, että maailma oli täynnä kurjuutta ja Herran vihaa; mutta niin ei ole. Kaikesta siinä olevasta pahuudesta huolimatta on yhä totta, että ” maa on täynnä Herran hyvyyttä.”

Psalmit 33: 6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä.

ne eivät kasvaneet jostakin, joka oli siellä ennen, vaan ne tehtiin tyhjästä ”Herran sanalla.”Kaikki lukemattomat tähdet syntyivät hänen suunsa hengityksestä.””

Psalmit 33: 7. Hän kokoaa meren vedet roukkioksi, hän kokoaa syvyyden varastohuoneisiin.

emme tiedä, kuinka paljon Jumalalla on varastossa, poissa näkyvistä, valtavissa syvyyksissä; mutta tiedämme, että hän hukutti maailman hajottaessaan suuren syvyyden lähteet.

Psalmit 33:8. Peljätköön KAIKKI maa Herraa,peljätkööt kaikki maanpiirin asukkaat häntä.

hän on niin suuri Jumala, että kaikki valtameret ovat hänen silmissään, mutta kuin kasa; palvokaamme ja palvokaamme ja kumartakaamme hänen edessään.

Psalmit 33: 9. Sillä hän puhui, ja se tapahtui; hän käski, ja se pysyi.

Jumalan kanssa se ei ole pikemmin sanottu kuin tehty; ”hän puhui, ja se tapahtui.”Hänen tarvitsee vain pyytää, että asia olisi niin, ja niin se onkin. Ja niin kuin se oli luomakunnalle, niin se on vahvistukseksi: ”hän käski, ja se pysyi.”

Psalmit 33:10. Herra tekee tyhjäksi pakanain neuvon, tekee tyhjäksi kansan juonet.

jos ihmisen hulluus taipuu Jumalan viisauteen, niin taipuu myös ihmisen viisaus. Vaikka ihmiset yhdessä neuvottelisivat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan, niin Jumala toteuttaa päätöksensä.

Psalmit 33: 11. Herran neuvo pysyy iankaikkisesti, hänen sydämensä ajatukset polvesta polveen.

mitä Herra aikoo tehdä, sen hän tekee; häntä ei voi kääntää pois hänen tarkoituksestaan, ja hänen tuomionsa pysyvät lujina ikuisesti.

Psalmit 33:12. Autuas se kansa, jonka Jumala on Herra, ja kansa, jonka hän on valinnut perinnökseen.

jos olet valinnut Jumalan, Jumala on valinnut sinut. Se on onnellinen asia, kun se on niin; kun nämä kaksi vaalia kohtaavat, – sinun Jumalan valinta, ja Jumalan valinta sinulle, – silloin olet todella onnellinen.

Psalmit 33: 13-14. Herra katsoo taivaasta, hän näkee kaikki ihmislapset. Asuinpaikastaan hän katselee kaikkia maan asukkaita.

aivan kuten lasisessa pesässä voi nähdä kaikki mehiläiset ja kaiken, mitä ne tekevät, niin voi Jumalakin nähdä meidät; ja hän voi nähdä kaiken, mitä me ajattelemme, ja lukea ja tuntea meidät läpikotaisin.

Psalmit 33: 15-16. Hän muovaa heidän sydämensä, ottaa huomioon kaikki heidän tekonsa. Sotajoukon paljous ei ole pelastanut kuningasta:

katsokaa Napoleonia, joka marssitti yli puoli miljoonaa miestä Venäjälle; mutta he melkein kaikki sulivat pois, ja jonkin ajan kuluttua hän itsekin joutui vangiksi yksinäiselle St. Helenan kalliolle: ”ei ole kuningasta pelastanut sotajoukon paljous.”

Psalmit 33:16. Väkevää miestä ei pelasteta suurella voimalla.

katsokaa Goljatia, vahvempaa kuin kaikki hänen toverinsa; mutta kuinka pian hän makasikaan maassa, kun yksi kivi Daavidin linosta löi häntä otsaan.

Psalmit 33: 17-19. Hevonen on turha turva, eikä se suurella voimallansa pelasta ketään. Katso, Herran silmä on niiden yllä, jotka häntä pelkäävät, niiden yllä, jotka panevat toivonsa hänen laupeuteensa, pelastaakseen sielunsa kuolemasta ja varjellakseen heidät elossa nälänhädässä.

mitä tahansa kuninkaista ja ruhtinaista hädän päivänä tuleekin, Herra pitää huolen niistä, jotka pelkäävät häntä, ja panee luottamuksensa häneen. On ollut valtava määrä tapauksia yksikössä kaitselmuksen, niin monta, että ne ovat lakanneet yksikössä, jossa Jumala on huolehtinut niistä, jotka ovat luottaneet häneen,

Psalmit 33:20. Meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.

rakkaat ystävät, huomatkaa nuo kolme ”meidän” – kolme lujaa Hakasta, kolme vahvaa pitoa: ”sielumme odottaa Herraa: hän on meidän apumme ja kilpemme.”Miksi hän ei sanonut: ”sielumme odottavat”, sillä meitä on monta? Ah! mutta me olemme niin samanlaisia tässä yhdessä asiassa, että on kuin meillä olisi vain yksi sielu kaikissa näissä monissa ruumiissa, niin psalmista sanoo: ”meidän sielumme.”Muistatko, kun opetuslapset menivät Emmauksen luo ja Kristus puhui heidän kanssaan ja sanoivat:” Eikö sydämemme palanut meissä?”Heitä oli kaksi; miksi he eivät sitten sanoneet: ”Eikö sydämemme palanut?”Heidän sydämensä oli sellainen, että hän, joka puhui, kutsui heitä ”sydämeksi” eikä ”sydämeksi”, ja niin on tässä: ”meidän sielumme odottaa Herraa, hän on meidän apumme ja kilpemme.”

Psalmit 33:21-22. Sillä meidän sydämemme iloitsee hänestä, koska me turvaamme hänen pyhään nimeensä. Herra, olkoon Sinun armosi meidän päällämme, niinkuin me sinuun toivomme.

tuo on hyvä rukous, jolla lukumme päättyy; esittäkäämme se kaikki taivaallisen armon valtaistuimella.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.