Alabama Quitclaim okirat Form

az Alabama quitclaim okirat forma ad az új tulajdonos bármilyen érdeke a jelenlegi tulajdonos az ingatlan, amikor a okirat aláírása és kézbesítése. Nem ígéri, hogy a jelenlegi tulajdonos egyértelmű tulajdonjoggal rendelkezik-e az ingatlanhoz. Alabamában, a quitclaim okiratokat gyakran használják, ha az ingatlant átruházzák:

  • házastársnak vagy más családtagnak ajándékként;
  • volt házastársnak válás után;
  • a házassági vagyon jellegének megváltoztatása;
  • a jelenlegi tulajdonos tulajdonában lévő élő vagyonkezelőnek vagy vállalkozásnak;
  • valakinek, aki az ingatlan tulajdonosa lesz a jelenlegi tulajdonosokkal (valaki hozzáadása az okirathoz);
  • valakitől, aki már nem kíván tulajdonjogot tartani (valaki eltávolítása az okiratból); vagy
  • más körülmények között, amikor a jelenlegi tulajdonos nem akar jogilag felelősséget vállalni a tulajdonjoggal kapcsolatos problémákért.

különleges nyelv Szükséges annak biztosításához, hogy az okirat quitclaimnak minősüljön. Ezt a nyelvet automatikusan tartalmazza az okirat-előkészítő szolgáltatásunk, amely minden Alabama megyében érvényes. Get Deed

egy Alabama quitclaim okirat formájában egy formája tettet használják, hogy kiadja az összes jelenlegi tulajdonos érdeke Alabama ingatlan valaki másnak. Az új tulajdonos megkapja az aktuális tulajdonos érdeklődését, nem többet. Ha kiderül, hogy a jelenlegi tulajdonos nem birtokolta az ingatlant, vagy ha problémák vannak a tulajdonjoggal, a quitclaim okiratban címzettként megnevezett személynek nincs jogorvoslati lehetősége.

Quitclaim deeds a legnagyobb kockázatot az új tulajdonosra, a legkisebb kockázatot pedig az előző tulajdonosra ruházza fel. Emiatt leggyakrabban a címmel kapcsolatos problémák tisztázására vagy a tulajdonban lévő érdekek felszabadítására használják őket.

Alabama Quitclaim Deeds egyéb nevei

bár a helyes hivatalos név a quitclaim deed, ezeket a dokumentumokat gyakran quit claim deeds-nek hívják (a kilépés és a követelés közötti szóköz). Ezek a kifejezések felcserélhetők, és az egyik használata a másik felett nem befolyásolja az okirat érvényességét. A Quitclaim tetteket néha helytelenül nevezik gyors követeléseknek.

egyes államokban-például Texasban-a jótállás nélküli okiratot (más néven garancia nélküli okiratot) gyakran előnyben részesítik a quitclaim okirat helyettesítőjeként. Ennek oka az a különbség, hogy az állami jog hogyan kezeli az egészetállítmányokat. Alabamában nincsenek kérdések a quitclaim tettekkel kapcsolatban, tehát Alabamának nincs garancia nélküli cselekedete, kivéve a quitclaim tetteket.

kapcsolat Quitclaim okirat formájában garancia cím

Key Term: garancia cím. A címkérdéseket sok minden okozhatja, beleértve a nyilvános nyilvántartás hibáit is, ismeretlen zálogjog az ingatlan ellen, nyilvánosságra nem hozott előzetes szállítmányok, hamisított okiratok, hiányzó örökösök vagy megalapozatlan végrendeletek, vagy határvonalakkal vagy felmérésekkel kapcsolatos viták. A címkérdések gyakran jogi lépéseket igényelnek a javításhoz, és csökkenthetik az ingatlan értékét. Ha az ingatlannak nincs címproblémája, akkor azt mondják, hogy egyértelmű címe van. A tulajdonjog garanciája az átruházó jogi garanciája az átvevőnek arra, hogy nincsenek tulajdonjogok. Ha egy okirat garanciát vállal a jogcímre, az átvevő beperelheti az átruházót bármilyen címkérdés miatt.

a quitclaim okirat nem garantálja a címet. Ez egyszerűen egy kiadás bármilyen érdeklődés az aláíró lehet az ingatlan. Az a személy, aki aláír egy eléga követelés okirata nem nyilatkozik arról, hogy ő birtokolja-e az ingatlant, hogy a cím egyértelmű-e, vagy hogy joga van-e az ingatlan átruházására. A quitclaim okirat egyszerűen felszabadítja a jelenlegi tulajdonos érdeklődését az új tulajdonos iránt, így az új tulajdonosnak nincs joga a korábbi tulajdonos ellen, ha probléma merül fel az ingatlan tulajdonjogával.

az alabamai Quitclaim okiratok összehasonlítása az alabamai okiratok más formáival

az alabamai quitclaim okirat különbözik mind az alabamai törvényes, mind az alabamai általános jótállási okiratoktól. Mind a törvényes jótállás, mind az Általános jótállási okiratok tulajdonjog-garanciával ruházzák át az ingatlant.

  • törvényes jótállási okirattal a jelenlegi tulajdonos garantálja, hogy nem tett semmit, hogy tulajdonjogot okozzon, miközben az ingatlan a birtokában volt, de nem ígéri, hogy mi történt, mielőtt az ingatlan tulajdonosa lett volna.
  • általános jótállási okirattal a jelenlegi tulajdonos garantálja az ingatlan teljes tulajdonjogát minden tulajdonjoggal kapcsolatban, beleértve azokat is, amelyek a jelenlegi tulajdonos megszerzése előtt merültek fel.

ezek a tulajdonjog-garanciák megkülönböztetik a törvényes jótállási okiratokat és az Általános jótállási okiratokat a quitclaim okiratoktól, amelyek nem tartalmaznak tulajdonjogot.

példa: Ashley aláír egy quitclaim okiratot, amely egy ingatlancsomagot bocsát ki Brettnek. Az átadás után, Brett megtudja, hogy Ashley több hónappal azelőtt átadta az ingatlant Cohnnak, hogy abbahagyta az ingatlant Brettnek. Ashley aláírta-e a törvényes jótállási okiratot vagy az Általános jótállási okiratot, Brett beperelheti Ashley-t a garancia megsértése miatt. Hanem azért, mert a tett volt quitclaim okirat, Brett nincs törvényes joga perelni Ashley.

Alabamában néha élet hagyatéki okiratokat használnak a hagyaték elkerülése érdekében. A life estate okirat kifejezés nem vonatkozik a tulajdonjog garanciájára. Ehelyett az okiratot olyan eszközként jelöli meg, amely a jelenlegi tulajdonos halálakor átruházza a vagyont. Mivel a kifejezés élet estate okirat foglalkozik egy másik kérdés, mint a garancia a cím, okirat lehet mind a quitclaim okirat és egy élet estate okirat.

a Quitclaim tettek általános felhasználása

Alabamában a quitclaim tetteket leggyakrabban a címkérdések kiegyenesítésére használják. Például, ha az ingatlant egy tulajdonos aláírása nélkül ruházzák át, ez a tulajdonos később aláírhat egy quitclaim okiratot, csak annak tisztázása érdekében, hogy nem igényel érdeklődést az ingatlan iránt.

a Quitclaim okiratokat néha akkor használják, amikor az átutalás részeként nem cserélnek pénzt (nem veszik figyelembe). Ez például akkor fordulhat elő, ha egy személy ajándékot ad át egy családtagnak. A Quitclaim okiratokat arra is használják, hogy válást követően a volt házastársat a jogcímről az ingatlanra távolítsák el.

Hogyan hozzunk létre egy Alabama Quitclaim okirat

ügyelni kell arra, hogy hozzon létre egy Alabama quitclaim okirat. A látszólag kis nyelvi különbségek jogi következményekkel járhatnak. Például a grant szavak használata, alku, vagy eladni a tettben hallgatólagos garanciákat hozhat létre, amelyek a tettet garanciális okiratnak minősítik. Fontos, hogy tartalmazza a nyelv, amely közvetíti az ingatlan, hogy az új tulajdonos oly módon, amely biztosítja, hogy a tett minősül quitclaim okirat.

zavaros? Ne aggódj. Szoftverünk leegyszerűsíti a folyamatot. Végigvezeti Önt egy irányított interjúfolyamaton, és automatikusan magában foglalja azt a nyelvet, amely szükséges ahhoz, hogy megteremtse a választásainak megfelelő cselekedet típusát. Get Deed

az inkonzisztens nyelv használata az okiratban szabadalmi kétértelműséget hoz létre—kétértelműséget, amely maga a dokumentum szövegéből is látható. A szabadalmi kétértelműséggel járó cselekedetek bonyolultak lehetnek, mert senki—beleértve a címvállalatokat vagy a vásárlókat is—nem ismeri az ingatlan jogi státuszát. A szabadalmi kétértelműség általában bírósági eljárást vagy más gyógyító intézkedést igényel az ingatlan tulajdonjogának kiegyenlítése érdekében. Ez elkerülhető olyan cselekedetek használatával, amelyek a kezdetektől fogva helyes és következetes nyelvet tartalmaznak. Az Okiratgenerátorunk által készített okiratokat engedéllyel rendelkező alabamai ügyvédek tervezték, hogy megfeleljenek az alabamai quitclaim okirat követelményeinek, és jogosultak legyenek az összes Alabama megyében történő felvételre.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.