Arkansas Quit Claim Deed Form

Krav

  • Språk Å Unngå (§ 18-12-102): det er avgjørende at visse språk unngås, slik som å ikke henspille på en garanti for eiendom tittel som bare en garanti deed gir. De tre (3) ordene som ikke skal vises i skjemaet er:
    • «Grant»,
    • «Bargain» og
    • » Selg.»
  • Utseende (§14-15-402 (b)): som angitt nedenfor er det obligatorisk for skjemaet som skal registreres i fylkesopptakerens kontor. Statlig lov bemerker en rekke krav til skjemaets utseende som må oppfylles for at opptaket skal finne sted. For eksempel må skjemaet være leselig, vises på åtte og en halv av elleve tommers (81/2″ x 11″) papir, og reflektere angitte marg dimensjoner.
  • Ekteskapelig Ansvar (§ 18-12-403): hvis eiendommen er hjemmet til et ektepar, må begge ektefeller bli med i utførelsen av gjerningen for at den skal anses juridisk gyldig. Det eneste unntaket er hvis en (1) ektefelle formidler et eget dokument,og anerkjenner det.
  • Signeringskrav (§ 18-12-104): skjemaet må enten være a) utført før to (2) uinteresserte vitner, eller b) godkjent av oppdragsgiver før to (2) vitner, som deretter må abonnere skjøtet. Hvis vitnene ikke abonnerer på skjemaet på tidspunktet for utførelsen, må de oppgi datoen de gjør det med sine signaturer.

Slik Arkiverer Du

i henhold Til § 14-15-404, når skjøtet er utført, må det senere registreres (arkivert) i fylkesopptakerens kontor der eiendommen ligger, som kalles Kretslæreren.

kontoret vil belaste et opptaksgebyr. Gebyret kan variere fra kontor til kontor, selv om de vanlige prisene er femten dollar ($15,00) for første side og fem dollar ($5,00) for hver ekstra side.

det er viktig å arkivere gjerningen innen seksti (60) dager etter å ha oppnådd notarisering. Unnlatelse av å gjøre dette vil resultere i skjemaet blir gjort ugyldig.

det er to (2) Hovedkretskontorer; Det Nordlige Distriktskontoret og Det Sørlige Distriktskontoret. Detaljer om disse kontorene er gitt nedenfor:

Circuit Kontorist:Northern District Office Circuit Kontorist: Southern District Office
Adresse 302 South College, Stuttgart, Arkansas 72160 101 Court Square, Dewitt, Arkansas 72042
Åpningstider 8:00 til 4:30 mandag til fredag 8:00 til 4:30 mandag til fredag
Telefonnummer (870) 673-2056 (870) 946-4219

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.