Nevada Quit Claim Deed Form

Krav

Obligatorisk Informasjon (NRS 111.312): for at skjemaet skal registreres, må det inneholde følgende informasjon:

    • Oppdragsgiverens postadresse,
    • navn og adresse på parten som alle dokumenter skal sendes til, og
    • assessors pakkenummer må være tydelig øverst til venstre på første side (i tilfeller der assessor har tildelt et pakkenummer til eiendommen).

Språk Som Skal Unngås (NRS 111.170): ordene «grant, bargain and sell» skal bare inkluderes I Garantihandlinger, så bør derfor ikke inkluderes i skjemaet.

Signering Krav (NRS 111.105): per statlig lov, Grantor er forpliktet til å signere skjøtet i lys Av En Notarius Publicus.

Verdierklæring (DOV): må fylles ut og arkiveres ved siden av skjøtet for avslutning av krav.

Last Ned: Erklæring Om Verdi.pdf

Forside / Ark: I tillegg til DOV må Stipendiaten legge ved et omslag til det ferdige skjøtet.

Se fylkesspesifikke omslagsark

Slik Arkiverer Du

som fastsatt AV NV-loven, må skjøtet registreres på Opptakerens Kontor. Opptakerens kontor må tilhøre samme fylke som eiendommen ligger i. Eventuelle arkiveringsavgifter vil være ansvaret for filer (Grantor) å betale. Både En Nevada Declaration Of Value form og en fylkesspesifikk opptaksside må arkiveres sammen med den fullførte gjerning.

Forsider / Ark

en opptaksside/ark må plasseres på toppen av skjøtet for at det skal arkiveres. Hvert fylke side / ark kan variere, så det er viktig at den riktige som skal brukes. Følgende er fylkespesifikke former for alle seksten (16) Av Nevada fylker:

Fylke Forside
Clark County Clark County Innspilling Forside
Churchill County Ikke tilgjengelig
Douglas County Douglas County Innspilling Forside
Elko County Elko County Innspillingsforside
Esmeralda County Esmeralda County Opptak Forsiden Med Bekreftelse Uttalelse
Eureka County Eureka County Recording County Tittel Side
Humboldt County Humboldt County Innspillingsforside
Lander County Ikke tilgjengelig
Lincoln County Lincoln County Innspilling Forside
Lyon Fylke Lyon Fylke Innspilling Forside
Mineral Fylke Mineral Fylke Opptak Forsiden
Nye Fylke Nye Fylkesinnspilling Forside
Pershing County Pershing County Opptak Cover Sheet
Storey County Storey County Opptak Forsiden Med Bekreftelse Uttalelse
White Pine County White Pine County Opptak Forsiden
Washoe County Washoe County Innspilling Forside

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.