Arkansas Quit Claim acte Form

Requirements

  • Language To mijden (§ 18-12-102): het is van cruciaal belang dat bepaalde taal wordt vermeden om niet te zinspelen op een garantie van eigendomsrecht die alleen een garantieakte biedt. De drie (3) woorden die niet in de vorm mogen verschijnen zijn:
    • “Grant,”
    • “Bargain,” en
    • “Sell.”
  • uiterlijk (§ 14-15-402 (b)): zoals hieronder vermeld, is het verplicht om het formulier op te nemen in het kantoor van de county recorder. De wet van de staat vermeldt een aantal eisen met betrekking tot het uiterlijk van het formulier waaraan moet worden voldaan om de opname te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld, het formulier moet leesbaar zijn, verschijnen op acht en een half bij elf inch (81/2″ x 11″) papier, en weerspiegelen opgegeven marge afmetingen.
  • echtelijke verantwoordelijkheid (§ 18-12-403): als het vermogen de woonplaats is van een echtpaar, moeten beide echtgenoten zich aansluiten bij de uitvoering van de akte om als rechtsgeldig te kunnen worden beschouwd. De enige uitzondering is als een (1) echtgenoot het vervoer door middel van een afzonderlijk document, en erkent het.
  • Ondertekeningsvereisten (§ 18-12-104): het formulier moet ofwel worden uitgevoerd voor twee (2) belangeloze getuigen, of b) erkend door de cedent voor twee (2) getuigen, die vervolgens de akte moeten ondertekenen. Indien de getuigen het formulier bij de tenuitvoerlegging niet onderschrijven, moeten zij met hun handtekening de datum aangeven waarop zij dit doen.

Hoe moet

worden opgeslagen volgens § 14-15-404 moet de akte, nadat deze is uitgevoerd, vervolgens worden geregistreerd (gearchiveerd) in het kantoor van de county recorder waar het onroerend goed zich bevindt, dat de “circuit Clerk” wordt genoemd.

het bureau rekent een registratierecht aan. De vergoeding kan variëren van kantoor tot kantoor, hoewel de gemeenschappelijke tarieven zijn vijftien dollar ($15.00) voor de eerste pagina en vijf dollar ($5.00) voor elke extra pagina.

het is van vitaal belang om de akte binnen zestig (60) dagen na het verkrijgen van notarisering in te dienen. Als u dit niet doet, wordt het formulier ongeldig.

er zijn twee (2) hoofdkantoren: het Northern District Office en het Southern District Office. Nadere bijzonderheden over deze bureaus worden hieronder verstrekt.:

Circuit Griffier: Noord Wijk Office Circuit Griffier: Southern District Office
Adres 302 Zuid College, Stuttgart, Arkansas 72160 101 Court Square, Dewitt, Arkansas 72042
Openingstijden 8:00 tot 4:30 uur op maandag tot en met vrijdag 8:00 tot 4:30 uur op maandag tot en met vrijdag
Telefoonnummer (870) 673-2056 (870) 946-4219

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.