Free Mississippi Quitclaim Deed

een Mississippi (MS) quitclaim deed is een juridisch document dat eigendom van de ene persoon naar de andere overdraagt. Een quitclaim akte in MS is het meest vriendelijk voor de verkoper en is over het algemeen het snelst.

een verkoper (Cedent) die een eigendom opgeeft aan een koper (grantee) in de staat Mississippi, doet geen beloften dat de eigendom goed is, of zelfs dat hij/zij enig belang in het eigendom bezit om legaal te verkopen. Het betekent alleen dat het eventuele belang van een verkoper in de grond aan de koper wordt overgedragen.

een garantieakte verschilt van een quitclaim-akte en is het meest gebruikte document voor de overdracht van onroerend goed in Mississippi omdat het de koper meer bescherming biedt. Onder een garantie garandeert de verkoper dat de eigendom van het land goed is, zonder hypotheken of pandrechten, en dat de verkoper eigenaar is van het land en de macht heeft om het te verkopen.

een quitclaim-akte wordt vaak ten onrechte aangeduid als een” quitclaim-akte”,” quitclaim-akte “of” quick claim-akte”.”

belangrijke wetten & vereisten

  • wetten: § 89-5-1
  • inhoud: een MS quitclaim-akte moet de namen, adressen en telefoonnummers van de verkopers en kopers bevatten, samen met een wettelijke beschrijving van het over te dragen onroerend goed.
  • overdrachtsbelasting: er is geen overdrachtsbelasting voor een quitclaim-akte in MS.
  • ondertekening: (§ 89-3-7) de cedent moet de quitclaim-akte ondertekenen en erkennen in aanwezigheid van een notaris voordat deze kan worden geregistreerd. Een officieel zegel van een notaris is vereist.
  • opname: Zodra de cedent de quitclaim-akte ondertekent en erkent, moet deze worden geregistreerd bij de griffier van de Kanselarij Clerk ‘ s Office in de provincie waar het pand zich bevindt.
  • bijlagen: (§ 89-5-8) een verklaring betreffende burgerlijke staat en identificatie kan vereist zijn.

Hoe schrijf ik & dien een Quitclaim-akte in in Mississippi

Stap 1: Verkrijg een blanco kopie van de MS quitclaim-akte, u hebt geen advocaat nodig om deze in te vullen.

Stap 2: In de sectie” voorbereid door ” in de linkerbovenhoek, voer de informatie in voor de persoon die de quitclaim-akte indient, meestal de verkoper.

Stap 3: hieronder, in de ruimte “na opname terug te keren naar,” vul de informatie van de Mississippi Chancery Clerk die dit formulier zal ontvangen. De juiste partij zal worden bepaald door de griffier in de provincie waar het pand is gelegen.

Stap 4: Geef de LS-provincie aan waar het onroerend goed zich bevindt na “Provincie van.”

Stap 5: In de paragraaf die begint met “Ken alle mannen” vermeld het totale bedrag in dollar dat wordt ingewisseld voor de overgedragen eigendomsakte, in geschreven en numerieke vorm.

Stap 6: vermeld in de eerste spatie in de sectie “in hand betaald aan” de volledige naam van degene die zijn claim overdraagt naar de eigenschap, gevolgd door “Cedor” in de tweede spatie. Schrijf in de volgende spaties het adres, de provincie, de stad en de staat waar de cedent woont, en het telefoonnummer van de cedent.

Stap 7: Vervolgens, in de ruimte die volgt op de term “brengt hierbij en quitclaims naar” lijst de volledige naam van de persoon die de quitclaimed eigenschap ontvangt, gevolgd door “Grantee” in de tweede ruimte. Noteer vervolgens het woonadres, de provincie, de stad, de staat en het telefoonnummer van de begunstigde.

Stap 8: noteer in de ruimte vóór “Mississippi to-wit” De provincie waar het pand zich bevindt. Vervolgens, geschreven in de volgende lege ruimte, of aangehaald als een bijlage, rapport details zoals woning adres, onroerend goed pakketnummer, en de juridische beschrijving op de eigendomsakte.

stap 9: Tot slot moet de overeenkomst worden erkend door beide partijen, en ondertekend door de cedent(s) in de verstrekte ruimte, en notarized door een notaris. De notaris meldt de provincie, de namen van de aanwezige Cedent(s) en Grantee, de datum van ondertekening, zijn of haar ID-nummer en provisie verlopen, en de notaris zegel.

stap 10: de ondertekende, notariële quitclaim-akte moet vervolgens worden geregistreerd bij de Mississippi Chancery Clerk van de provincie waar het onroerend goed zich bevindt. Een niet-geregistreerde quitclaim akte zal geen voorrang hebben op een vergelijkbaar document met betrekking tot hetzelfde eigendom dat is vastgelegd, en prioriteit wordt gegeven aan het moment van indiening.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.