Oregon Quit Claim Akte Vorm

Vereisten

Verplichte Informatie (§ 93.865): Oregon wet vereist dat alle daden van de volgende informatie bevatten:

  • De Concessieverlener en de Gesubsidieerde namen,
  • De woorden, “quitclaims aan,”
  • Een beschrijving van de goederen,
  • De instructie die door § 93.040 (opgenomen in de download),
  • Het bedrag van de vergoeding (in dollars), en
  • De datum van de akte in de uitvoering.

overweging (§ 93.030): De” waarheidsgetrouwe en werkelijke vergoeding voor de overdracht” moet op de akte worden geschreven. Dit bedrag moet worden vermeld in dollars ($).

Washington County (hoofdstuk 3.04): inwoners van Washington County moeten een extra belasting betalen gedicteerd door de county law. Het belastingtarief, volgens hoofdstuk 3.04.070, is:

  • een dollar ($1,00) per duizend dollar ($1000.00) van de verkoopprijs van het pand.

de belasting moet worden betaald binnen vijftien (15) dagen na het indienen van de akte. De betaling moet worden gedaan aan de directeur van de registratie van de documenten die de overdracht van onroerende goederen. Vrijstellingen staan vermeld in § 3.04.040 en regels over verlengingen staan vermeld in § 3.04.080.

Ondertekeningsvereisten (§ 93.010): moet door de cedent worden ondertekend en door een officiële notaris worden genoteerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.