ORG Chart

Wat is een org chart?

een organisatieschema is de grafische weergave van de organisatiestructuur van een organisatie. Hierin worden de verschillende hiërarchische niveaus duidelijk gemaakt en aan wie elk lid ervan onderworpen is.

deze grafiek maakt het mogelijk om een idee te krijgen over de structuur, haar afdelingen, elementen van autoriteit, hiërarchische niveaus en de relatie tussen hen.

kenmerken van een organogram

de belangrijkste kenmerken van een organogram zijn de volgende::

 • het vertegenwoordigt de organisatiestructuur van een organisatie.
 • maakt de niveaus van autoriteit en hiërarchie binnen de organisatie duidelijk.
 • het ontwerp is lineair en verticaal, hoewel sommige horizontaal kunnen worden weergegeven, en hiërarchische niveaus worden van boven naar beneden weergegeven, waar van toepassing.
 • de verschillende divisies zijn verbonden door richtingspijlen.
 • helpt bij het begrijpen van communicatie binnen een organisatie.
 • legt de nadruk op formele eerder dan informele relaties.

soorten organisatieschema ‘s

soorten organisatieschema’ s kunnen worden ingedeeld naar toepassingsgebied, doel, inhoud, grafische presentatie of aard.

naar toepassingsgebied

deze organisatieschema ‘ s zijn onderverdeeld in::

 • Algemeen: degenen die het hiërarchische systeem blootleggen. Dit zijn meestal de meest gebruikte organisatieschema ‘ s.
 • specifiek: die welke in detail de structuur van een bepaald gebied aantonen, bijvoorbeeld het organigram van de verkoopafdeling.

naar doel

dit organisatieschema is gebaseerd op het nagestreefde doel en is als volgt verdeeld::

 • informatief: organisatieschema opgesteld voor alle mensen die in de organisatie werken. Het is meestal zeer algemeen, omdat het wordt blootgesteld voor alle publiek.
 • analytisch: het bestudeert die aspecten die verband houden met organisatorisch gedrag, zodat het gericht is op mensen die over de nodige kennis beschikken.
 • formeel: dit toont het model dat is gekozen om een organisatie te laten functioneren. Het wordt meestal gedaan om procedures voor de goedkeuring van bedrijven in openbare lichamen in te dienen.
 • informeel: een organisatieschema dat gepland is maar niet is vastgelegd of goedgekeurd, wordt als informeel beschouwd.

inhoud

deze organisatieschema ‘ s worden opgesteld volgens de informatie die zij bevatten. Ze kunnen worden onderverdeeld in:

 • integralen: degenen die alle representaties tonen die de administratieve eenheden van een organisatie vormen. Daarnaast zetten ze de hiërarchische relatie tussen eenheden uit, meestal met getallen.
 • functioneel: naast eenheden en structuren worden ook de functies van elke eenheid weergegeven.
 • aantal posten: zij geven het aantal bestaande ambten en functies weer die nodig zijn voor de goede werking van de organisatie.

voor de grafische weergave

is dit type organisatieschema gebaseerd op de duidelijke lay-out. Het is verdeeld in:

 • verticaal: de meest gebruikte, die de hiërarchieën van het hoogste naar het laagste uitdrukt.
 • horizontaal: hiërarchieën van links naar rechts.
 • gemengd: die waar de verticale en de horizontale verbinding.
 • blok: weergave van blokken die een piramidevormige grafiek vormen.
 • circulaires: de circulaires waarin het hoogste Directoraat zich in het centrum en eromheen de andere autoriteiten bevindt, in afnemende mate.

door zijn aard

wordt dit type organisatieschema opgesteld volgens de aard van de organisatie. Het is verdeeld in:

 • Microadministratief: die het overzicht heeft van één bedrijf.
 • Macroadministratief: indien informatie met betrekking tot meer dan één onderneming is opgenomen.
 • Mesoadministrativo: organisatieschema van verschillende bedrijven die op hetzelfde gebied werkzaam zijn.

voorbeelden van organisatieschema ‘s

om dit concept beter te begrijpen, kijken we naar 2 voorbeelden van organisatieschema’ s.

Voorbeeld # 1

het volgende voorbeeld is een klassiek organigram dat in de meeste organisaties wordt gevonden:

voorbeeld van klassiek organigram

voorbeeld van klassiek of algemeen organigram.

in dit organigram zien we een Directoraat-generaal, die het commando heeft over 3 submappen die op hun beurt 2 afdelingen bevatten. Elk management en elke afdeling heeft zijn eigen medewerkers.

de grafische weergave van dit organigram kan horizontaal worden weergegeven:

voorbeeld van een algemeen organigram

voorbeeld van een algemeen organigram horizontaal weergegeven.

Voorbeeld # 2

een ander voorbeeld van organisatieschema, dat ook veel wordt gebruikt door bedrijven, is het specifieke organisatieschema. Hierbij is de vertegenwoordiging gebaseerd op slechts één specifieke eenheid of sector.

 voorbeeld van een specifiek organisatieschema

voorbeeld van een specifiek type organisatieschema.

in dit organigram zien we de specifieke vertegenwoordiging van de afdeling Financiën, met zijn 3 leidinggevenden en hun werknemers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.