Pluto In het 3e huis – een instinctieve geest

“wat vreemd is aan de manier waarop mijn hersenen functioneren, is dat het enige wat me ooit kalm heeft gemaakt, duidelijk is te weten wat ik wil.”.

Emma Stone-Pluto in 3e huis

Pluto is de planeet die de kracht van het instinct vertegenwoordigt. Pluto spreekt van veranderingen, van transformatie. Zijn energie transmuteert ons bewustzijn. Als de god van de diepte zoekt Pluto de schatten die onder het oppervlak liggen en doorkruist hij de duisternis naar het licht. Het gebied van leven of bewustzijnsproces dat het astrologische huis voorstelt waarin we Pluto vinden, wordt de deur voor de voltooiing van een transformatieproces dat begon met onze geboorte. We worden geconfronteerd met de angst voor verandering, om het verleden achter ons te laten. Als we het voorbeeld nemen van de pop en de vlinder, dan is het alsof wanneer we geboren worden, we al vlinders zijn. Pluto ‘ s taak is om de pop te verwijderen die ons nog omringt. We kunnen de pop vergelijken met onze onderdrukking en spanningen. Pluto vraagt ons om ze te onderzoeken.

wanneer Pluto zich in het derde huis bevindt, kunnen we het gevoel hebben dat onze directe omgeving ons op de een of andere manier beheerst. We kunnen geloven dat we niet het recht hebben om te spreken, te studeren en zelfs te denken. Om de een of andere reden is communicatie en de uitwisseling van ideeën taboe en wekt onze diepste en meest irrationele angsten. In ons is er een sterk verlangen om onze meningen te uiten en tegelijkertijd zijn we doodsbang om dat te doen. We kunnen schuld en schaamte voelen met betrekking tot onze intelligentie, onze verbale of schriftelijke uitdrukking, en als gevolg daarvan leren we te controleren wat we uitdrukken. Die angsten, schuld of schaamte kunnen zijn geleerd van onze directe omgeving, op school, in de buurt, door onze broers en zussen. Het is niet dat de mensen om ons heen opzettelijk handelen om onze mentale expressie te beïnvloeden, maar het is onze perceptie die naar de werkelijkheid kijkt door een filter van wantrouwen. Misschien is het een conditionering die van onze voorouders komt. Sommige astrologen vermelden dat Pluto de herinnering aan onze ziel onthult. In ieder geval, met deze positie, kunnen we ons verkeerd begrepen voelen, gecontroleerd of aangevallen door onze observaties, totdat we beginnen te twijfelen of hen het zwijgen op te leggen. Pluto nodigt ons uit om onze angst om te denken te verliezen.

misschien bestaat er een neiging tot mentale stress. Een dwangmatige behoefte om te studeren, schrijven of spreken kan worden gewekt, die fungeert als een coping mechanisme om de controle over onze gedachten en ideeën te behouden. We kunnen overal zoeken naar informatie, hoewel met Pluto in het derde huis, het onze eigen denken is dat uit de pop moet komen.

met deze positie kunnen we moeite hebben om onze waarheid uit te drukken. Eerlijkheid kan een van de kwaliteiten zijn die we moeten ontwikkelen. Het is niet zo dat we de neiging hebben om de feiten te veranderen (tenzij we een sterke en conflicterende Neptunus hebben) maar eerder hebben we de neiging om te verbergen wat we denken. De wortel van dit gedrag is hetzelfde: angst om onze ideeën uit te drukken. Misschien hebben we ook de neiging om onze directe omgeving te willen controleren, de gesprekken, wat wordt gecommuniceerd. In ons zielengeheugen zijn er incarnatie-ervaringen waar ideeën gecontroleerd of geblokkeerd zijn. Met Pluto in het 3e huis, moeten we een innerlijke reis maken naar de angsten die ons verhinderen ons vrij te voelen om onze eigen ideeën te genereren en te communiceren. Tegelijkertijd hebben we een groot vermogen om ons onbewuste verstand te begrijpen, en als gevolg daarvan dat van anderen. Het verlangen om te begrijpen is intens. Het geheim is om ons te laten leiden door ons instinct.

fouten zijn immers het fundament van de waarheid, en als een mens niet weet wat iets is, verhoogt het tenminste weten wat het niet is zijn kennis.

Carl Jung-Pluto in het derde Huis

met Pluto in het derde huis ontdekken we onze eigen mentale taal. We hebben de kracht om onze omgeving zo diep te begrijpen dat niets ons ontgaat. Men kan zeggen dat, met deze positie, onze observatie vaardigheden zijn als die van een havik.

Pluto in het derde Huis vraagt ons om de inbeslagname van onze geest en onze mentale processen. Afhankelijk van de aspecten en de positie van De heerser van het 3e huis en Schorpioen, zal de taak meer of minder intens zijn. Echter, met onze grote capaciteit voor onderzoek, zodra we dat doen, zullen we in staat zijn om niet alleen het instinctieve gedrag van de menselijke natuur te begrijpen, maar ook te verklaren. Het thema met deze positie is het ontwikkelen van onze eigen kennis en het vertrouwen in onze perceptie.Carl G. Jung (1875-1961), de grondlegger van de analytische psychologie, had Pluto in huis 3. Hij onderzocht en definieerde de introverte en extraverte persoonlijkheden, archetypen-psychologische patronen of modellen die het collectieve onbewuste bewonen (ons gedeelde begrip en ervaring als mens). Hij studeerde ook oude kennis van de psychologie, zoals astrologie, de Tarot en het Boek der Veranderingen – I Ching. Zelfs vandaag de dag blijven veel van de middelen die Jung gebruikt taboe voor veel geleerden van de wetenschap. Echter, zijn onderzoek is nog steeds geldig, als een van de meest invloedrijke individuen in de moderne psychologie.

bent u geïnteresseerd in een persoonlijke astrologische lezing? Ontdek al uw opties op mijn consultatiepagina.

abonneren!Mis geen nieuwe artikelen! Met uw abonnement ontvangt u een kortingsbon van 10% voor het rapport ” What is your Destiny? Het doel van je ziel”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.