Psalm 101 * wonen met de gelovigen

lees Psalm 101

Q: Wat zijn de 9″ wil ” uitspraken in deze Psalm?

 1. “ik zal zingen van goedertierenheid en recht” (v. 1)
 2. “Tot U, O Heer, zal ik psalmzingen” (v. 1)
 3. “ik zal binnen mijn huis in de integriteit van mijn hart” (v. 2)
 4. “ik zal geen waardeloze dingen voor mijn ogen” (v. 3)
 5. “verkeerd van hart is, zal van mij afwijken; ik zal geen kwaad” (v. 4)
 6. “Wie geheim wapen zijn buurman, hem zal ik vernietigen’ (vs.5)
 7. “niemand die heeft een hooghartige blik en een arrogante hart zal ik volharden” (v. 5)
 8. “Hij die wandelt in een onbesproken manier is het, die mij dienen” (vs. 6)
 9. “Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen van het land” (v. 8)

V: Wat betekent “zal” betekenen? Is het iets wat hij hoopt te doen? Wil hij iets doen?

A: Het is het best te begrijpen als een lifestyle keuze. Dit zijn zaken die deel uitmaken van het dagelijks leven, activiteiten en keuzes die voortdurend bezig zijn en waarvan er geen afwijking is. Het zijn geen eenmalige acties met een begin en einde, maar continu en met een open einde.

Q: Hoe kunnen ze worden gegroepeerd in termen van hun richting, hun belangrijkste focus?

 1. Persoonlijk, maar naar God
  1. “Tot U, O Heer, zal ik psalmzingen” (v. 1)
 2. Persoonlijk, maar intern
  1. “ik zal zingen van goedertierenheid en recht” (v. 1)
  2. “ik zal geen waardeloze dingen voor mijn ogen” (v. 3)
  3. “verkeerd van hart is, zal van mij afwijken; ik zal geen kwaad” (vs.4)
 3. Persoonlijk, als voorbeeld voor anderen
  1. “ik zal binnen mijn huis in de integriteit van mijn hart” (vs. 2)
 4. In relaties met anderen
  1. “Wie geheim wapen zijn buurman, hem zal ik verdelgen” (v. 5)
  2. “niemand die heeft een hooghartige blik en een arrogante hart zal ik volharden” (v. 5)
  3. “Hij die wandelt in een onbesproken manier is het, die mij dienen” (vs. 6)
  4. “Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen van het land” (v. 8)

Toepassing #1: Door eerst Gods Woord toe te passen op het punt dat het gedrag beïnvloedt en verandert, wordt wat begint als het veranderen van het interne, onzichtbare rijk van het hart zichtbaar in het vestigen van een getuige van trouw. Het wordt dan proactief in het veranderen van de zeer omringende omgeving onkruid uit alle slechte relaties en invloeden.

 • welke invloeden – intern, extern, persoonlijk, casual – tolereer je die je wegtrekken van God, zelfs actief in de richting van zonde?
 • welke mensen, dingen of plaatsen heb je nodig om te isoleren of te verwijderen als je volledig toegewijd wilt zijn aan Christus in de eerste plaats in alle dingen?

Q: Wat zijn de 5″ shall ” statements van deze Psalm?

 1. “ik haat de werken van degenen die vallen weg; zij zal niet vast zijn greep op mij” (vers 3)
 2. “verkeerd van hart is, zal van mij afwijken” (v. 4)
 3. “Mijn ogen zullen zijn op de getrouwen in het land, dat zij bij mij wonen” (v. 6)
 4. “Hij die praktijken bedrog zal niet wonen in mijn huis” (vs.7)
 5. ” hij die vals spreekt zal zijn positie niet handhaven voor mij.”v. 7)

V: Hoe kunnen deze “zal” uitspraken worden gekarakteriseerd?

A: zij beschrijven persoonlijke keuzes die gemaakt zullen worden telkens wanneer deze situaties zich voordoen. Zij die ongelovig zijn, zij die een list beramen en zij die een leugen verzinnen, zij zullen zeker van leugens beticht worden als zij niet weggenomen worden. Alleen degenen die zich houden aan Gods Woord en wegen (“de gelovigen van het land”) zullen behouden blijven en een persoonlijke relatie nagestreefd worden.

toepassing # 2: Het vereist discriminatie in persoonlijke relaties.

 • hoe onderscheidend bent u als het gaat om persoonlijke relaties?
 • Is het mogelijk om een aantal van uw worstelingen te traceren naar het bedrijf dat u houdt? Of zelfs de bronnen van spirituele kracht en bemoediging?

Q: dit kan zeer veroordelend, zeer scherp klinken. Maar hoe biedt het openingsvers van deze Psalm richtlijnen voor het in de praktijk brengen van deze dingen?

A: “I will sing of lovingkindness and justice”. v.1) Het is de juiste mix van genade en waarheid. Het is niet alleen maar genade of oordeel.

punt: alleen omdat iets neigt naar het negatieve betekent niet dat het onmiddellijk en permanent moet worden afgesneden. De kwestie komt echt neer op waar zulke dingen naar toe gaan, of ze wel of niet reageren op het feit dat ze ook naar het licht van Christus geleid worden of niet.

toepassing # 3: Het zijn de dingen die niet zullen veranderen of die actief proberen ons weg te lokken die permanent verwijderd moeten worden in tegenstelling tot die dingen die worstelen en ons eigen voorbeeld en aanmoediging nodig hebben om te helpen bij hun ontwikkeling.

Q: Wat is de single “haat” statement in deze Psalm?

A: “Ik zal geen waardeloos ding voor mijn ogen zetten; Ik haat het werk van hen die wegvallen; het zal zijn greep op mij niet vastmaken.”(v3)

Q: Wat betekent het Bijbels gesproken” haten”?

A: Het betekent iets absoluut afwijzen, jezelf volledig isoleren en je er nooit mee bemoeien of met iemand. Het neemt de sterkst mogelijke acties om zijn invloed volledig uit je leven te verwijderen, om het bewust te vermijden.

Q: over wie spreekt dit in dit geval? Van wie of wat moet ondubbelzinnig worden verwijderd of zich onthouden?

A: “Those who fall away” beschrijft iemand die ooit een gelovige was, maar niet meer is. We zouden ze bestempelen als” ketters “of”afvalligen”. Terwijl “terugvallers” iemand beschrijft die geestelijk worstelt en kan terugkeren naar gehoorzaamheid, gaan ketters en afvalligen van werken voor het Koninkrijk naar daadwerkelijk werken tegen het Koninkrijk. Ze zijn actief bezig met het verspreiden van valse doctrines en valse praktijken en moeten daarom volledig worden vermeden, volledig verwijderd.

Q: wie wordt specifiek genoemd als garantie voor vernietiging?

A:”…alle goddelozen van het land”. Dit zijn mensen die volledig toegewijd zijn aan een leven buiten God, actief proberen om iedereen in de wereld te laten leven, om te leven zoals ze zijn.

Q: wie wordt specifiek genoemd als “afgesneden”?

A:”…allen die ongerechtigheid doen”. (V. 8) De Kern betekenis van “ongerechtigheid” is het kennen van Gods waarheid, maar het verdraaien ervan om bij je eigen gedrag te passen, van het proberen om Gods Woord te herdefiniëren om daadwerkelijk iemands eigen, zondige levensstijl te rechtvaardigen. Ze worstelen niet met zonde, maar omarmen het terwijl ze tegelijkertijd Gods Woord verdraaien om het op de een of andere manier te rechtvaardigen.

toepassing # 4: We mogen ons op geen enkel niveau engageren, noch tolerant zijn ten opzichte van degenen die valse leraren, valse profeten of valse gelovigen zijn die propageren wat in strijd is met Gods Woord en zijn wegen. In feite moeten we hen actief blootstellen en tegenwerken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.