Alabama Quitclaim Deed Form

Alabama quitclaim deed form daje nowemu właścicielowi niezależnie od zainteresowania obecnego właściciela nieruchomością, gdy akt jest podpisany i dostarczony. Nie obiecuje, czy obecny właściciel ma wyraźny tytuł do nieruchomości. W Alabamie, quitclaim deeds są często używane, jeśli nieruchomość jest przenoszona:

  • do współmałżonka lub innego członka rodziny w prezencie;
  • do byłego małżonka po rozwodzie;
  • do zmiany charakteru majątku małżeńskiego;
  • do żywego zaufania lub firmy należącej do obecnego właściciela;
  • do kogoś, kto będzie właścicielem nieruchomości z aktualnymi właścicielami (dodanie kogoś do aktu);
  • od kogoś, kto nie chce już posiadać tytułu własności (usunięcie kogoś z aktu); lub
  • w innych okolicznościach, w których obecny właściciel nie chce być prawnie odpowiedzialny za problemy z tytułem.

specjalny język jest wymagany, aby zapewnić, że czyn kwalifikuje się jako quitclaim. Ten język jest automatycznie dołączany przez naszą usługę przygotowania dokumentu i ważny we wszystkich hrabstwach Alabamy. Pobierz Deed

formularz Deed quitclaim Alabama jest formą deed używane do uwolnienia wszystkich interesów obecnego właściciela w Alabama nieruchomości do kogoś innego. Nowy właściciel otrzymuje wszelkie zainteresowanie obecnego właściciela w tym czasie i nie więcej. Jeśli okaże się, że obecny właściciel nie jest właścicielem nieruchomości lub występują problemy z tytułem własności, osoba wymieniona jako odbiorca w akcie darowizny nie ma żadnych środków prawnych.

Quitclaim deeds przeznacza największe ryzyko na nowego właściciela, a najmniejsze na poprzedniego właściciela. Z tego powodu są one najczęściej używane do wyjaśnienia problemów z tytułem lub uwolnienia interesów w nieruchomości.

Inne nazwy dla Alabama quitclaim Deeds

chociaż poprawną nazwą prawną jest quitclaim deed, dokumenty te są często nazywane Quit claim deeds (ze spacją między quit i claim). Warunki te są wymienne i używanie jednego nad drugim nie wpływa na ważność aktu. Quitclaim deeds są czasami błędnie nazywane quick claim deeds.

w niektórych stanach—takich jak Teksas—akt bez gwarancji (zwany także aktem bez gwarancji) jest często preferowany jako substytut aktu quitclaim. Wynika to z różnic w sposobie traktowania przez prawo stanowe czynów niemajątkowych. Nie ma problemów z quitclaim deeds w Alabamie, więc Alabama nie ma czynów bez gwarancji innych niż quitclaim deeds.

związek formy własności Z gwarancją tytułu

kluczowe określenie: gwarancja tytułu. Problemy z tytułami mogą być spowodowane wieloma rzeczami, w tym błędami w zapisie publicznym, nieznanymi zastawami przeciwko nieruchomości, nieujawnionymi wcześniejszymi przekazami, sfałszowanymi aktami, brakującymi spadkobiercami lub niesprobowanymi testamentami lub sporami dotyczącymi linii granicznych lub badań. Kwestie tytułu często wymagają działań prawnych, aby naprawić i może zmniejszyć wartość nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie ma problemów z tytułem, mówi się, że ma wyraźny tytuł. Gwarancja tytułu własności jest gwarancją prawną przekazującego na przejmującego, że nie ma problemów z tytułem. Jeśli akt prawny stanowi gwarancję tytułu własności, przejmujący może pozwać przenoszącego w związku z wszelkimi kwestiami tytułu własności.

akt własności nie daje gwarancji własności. Jest to po prostu uwolnienie jakiegokolwiek zainteresowania sygnatariusza nieruchomością. Osoba podpisująca akt własności nie składa żadnych oświadczeń o tym, czy jest właścicielem nieruchomości, czy tytuł własności jest jednoznaczny, czy ma prawo do przeniesienia własności. Quitclaim deed po prostu uwalnia wszelkie zainteresowanie obecnego właściciela do nowego właściciela, pozostawiając nowego właściciela bez praw wobec poprzedniego właściciela, jeśli wystąpi problem z tytułem do nieruchomości.

porównanie aktów stanu Alabama z innymi formami aktów stanu Alabama

akt stanu Alabama różni się zarówno ustawową gwarancją stanu Alabama, jak i aktami ogólnej gwarancji stanu Alabama. Zarówno ustawowa rękojmia, jak i ogólne akty gwarancyjne przenoszą własność z gwarancją tytułu własności.

  • dzięki ustawowej umowie gwarancyjnej obecny właściciel gwarantuje, że nie zrobił nic, aby spowodować problemy z tytułem, gdy nieruchomość była w jego posiadaniu, ale nie obiecuje, co mogło się zdarzyć, zanim stał się właścicielem nieruchomości.
  • w przypadku ogólnej gwarancji obecny właściciel gwarantuje pełne prawo własności do nieruchomości we wszystkich kwestiach związanych z tytułem, w tym tych, które powstały przed nabyciem nieruchomości przez obecnego właściciela.

te gwarancje tytułu odróżniają ustawowe akty rękojmi i ogólne akty gwarancyjne od aktów roszczeniowych, które nie zawierają gwarancji tytułu.

przykład: Ashley podpisuje pozew o wydanie działki nieruchomości Brettowi. Po przeniesieniu, Brett dowiaduje się, że Ashley przekazała nieruchomość Cohnowi kilka miesięcy przed tym, jak zrezygnowała z własności Brettowi. Gdyby Ashley podpisała ustawową gwarancję lub ogólną gwarancję, Brett mógłby pozwać Ashley za naruszenie gwarancji. Ale ponieważ akt był aktem bezpodstawnym, Brett nie ma prawa pozwać Ashley.

Life Estate deeds są czasami używane w Alabamie, aby uniknąć spadku. Termin dożywotnia umowa majątkowa nie odnosi się do rękojmi tytułu własności. Zamiast tego wyznacza akt jako instrument, który przeniesie własność po śmierci obecnego właściciela. Ponieważ termin life Estate deed zajmuje się inną kwestią niż gwarancja tytułu własności, czyn może być zarówno quitclaim deed i life estate deed.

typowe zastosowania quitclaim Deeds

w Alabamie, quitclaim deeds są najczęściej używane do rozwiązywania problemów z tytułami. Na przykład, jeśli nieruchomość jest przekazywana bez podpisu jednego właściciela, ten właściciel może później podpisać akt prawny quitclaim tylko po to, aby wyjaśnić, że nie rości sobie żadnych odsetek od nieruchomości.

w przypadku gdy pieniądze nie zmieniają rąk w ramach przelewu (nie są brane pod uwagę). Może to mieć miejsce na przykład, gdy osoba przekazuje majątek członkowi rodziny w prezencie. W przypadku rozwodu stosuje się również prawo do usunięcia byłego małżonka z tytułu własności do nieruchomości.

Jak stworzyć Akt zrzeczenia się Alabamy

należy zachować ostrożność, aby utworzyć Akt zrzeczenia się Alabamy. Pozornie niewielkie różnice językowe mogą mieć konsekwencje prawne. Na przykład użycie słów grant, bargain lub sell w dokumencie może tworzyć dorozumiane gwarancje, które klasyfikują dokument jako dokument gwarancyjny. Ważne jest, aby uwzględnić język, który przekazuje nieruchomość do nowego właściciela w sposób, który zapewnia, że czyn będzie kwalifikować się jako quitclaim deed.

zdezorientowany? Nie martw się. Nasze oprogramowanie upraszcza ten proces. Przeprowadzi Cię przez proces rozmowy kwalifikacyjnej i automatycznie zawiera język potrzebny do stworzenia rodzaju aktu, który pasuje do Twoich wyborów. Get Deed

użycie niespójnego języka w akcie prawnym tworzy niejednoznaczność patentową—niejednoznaczność, którą widać z tekstu samego dokumentu. Akty prawne z niejednoznacznością patentową mogą być trudne, ponieważ nikt-w tym firmy tytułowe lub kupujący—nie zna statusu prawnego nieruchomości. Niejednoznaczność patentowa zwykle wymaga postępowania sądowego lub innego działania leczniczego w celu wyprostowania tytułu własności. Można tego uniknąć, stosując akty, które zawierają poprawny i spójny język od samego początku. Akty przygotowane przez nasz Deed Generator zostały zaprojektowane przez licencjonowanych prawników Alabama, aby spełnić wymagania Alabama quitclaim deed i kwalifikują się do nagrywania we wszystkich hrabstwach Alabama.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.