o psychologii i psychopatologii doświadczenia pierwotnej sceny

znaczenie doświadczenia pierwotnej sceny sugeruje szeroki zakres uwagi, którą otrzymał, z wieloma pochodnymi zjawiskami przypisywanymi jego wpływowi. Nacisk położono na Możliwe problemy psychiatryczne, a prawie wszystkie dostępne raporty są kliniczne i anegdotyczne. Klasyczny psychoanalityczny pogląd głosi, że taka stymulacja, czy to poprzez rzeczywiste dawanie świadectwa, czy fantazję, powoduje (zwłaszcza u dzieci) doświadczenie lęku, intensywną erotyzację i sadomasochistyczne zamieszanie na temat seksualności. Sugeruje się tutaj, że problemy miłości uczuciowej i lęki przed samotnością i uczucia wrażliwości mogą być często przedmiotem reakcji sceny pierwotnej. Przedstawiono tu wiele dowodów na poparcie poglądu, że doświadczenie sceny pierwotnej jako takiej niekoniecznie jest szkodliwe, a traumatyczne lub chorobotwórcze skutki występują zwykle tylko w kontekście ogólnej brutalności lub zaburzonych relacji rodzinnych. W kontradystycji położono tu pewien nacisk na możliwe pozytywne efekty doświadczenia sceny pierwotnej. Istnieje wyraźna potrzeba dalszych badań, zwłaszcza wśród osób niepsychiatrycznie wybranych,w celu lepszego zrozumienia zmiennych losów zarówno normalnego, jak i patologicznego doświadczenia pierwotnej sceny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.