teatr, który był Rzym „ludzie” Klemens XIII

papież

warianty nazw

  • Rezzonico, Carlo della Torre di

daty

ur. 1693, Wenecja

D. 1769, Rzym

okupacja(s)

  • papież

biografia

urodzony w Wenecji w szlacheckiej rodzinie, studiował w Bolonii, Padwie i Rzymie. Wyświęcony w 1793 r., w 1737 r. został kardynałem, w 1743 r. biskupem Padwy, a w 1758 r. został wybrany na papieża częściowo dlatego, że był rozumiany jako ktoś, kto mógłby wspierać jezuitów, którzy byli w tym momencie atakowani. Po wygnaniu jezuitów z Portugalii, Francji i Hiszpanii, a także Neapolu i Sycylii, inne mocarstwa europejskie zwróciły się do papieża o rozwiązanie zakonu (1769). Klemens zaplanował konsystorz, aby rozstrzygnąć sprawę i zmarł w przeddzień dnia, w którym miała się odbyć. Oświeceniowe poparcie jansenizmu i nastrojów anty jezuickich skłoniły Klemensa do umieszczenia takich książek jak Encyclopédie of Diderot i D ’ Alembert na indeksie ksiąg zakazanych (1759). Ukończył przebudowę Fontanny di Trevi i był papieżem odpowiedzialnym za zamówienie wyposażenia antycznych posągów w zbiorach Watykańskich w liście figowe.

E. L.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.