Free Mississippi Quitclaim Deed

a Mississippi (MS) quitclaim deed este un document legal care transferă proprietatea de la o persoană la alta. Un act quitclaim în SM este cel mai prietenos cu vânzătorul și este, în general, cel mai rapid.

Un vânzător (concedent) care solicită proprietatea unui cumpărător (beneficiar) din statul Mississippi nu face nicio promisiune că titlul este bun sau chiar că deține vreun interes în proprietatea de a vinde legal. Înseamnă doar că orice interes pentru terenul pe care îl are un vânzător, dacă există, este transferat cumpărătorului.

un act de garanție este diferit de un act quitclaim și este documentul mai comun pentru a transfera proprietatea în Mississippi, deoarece oferă cumpărătorului mai multă protecție. În cadrul unei garanții, vânzătorul garantează că titlul asupra terenului este bun, fără ipoteci sau garanții, și că vânzătorul deține terenul și are puterea de a-l vinde.

o formă de faptă quitclaim este adesea denumită în mod eronat „renunțare la faptă de revendicare”, „renunțare la faptă de revendicare” sau „faptă de revendicare rapidă”.”

legi importante & cerințe

  • legi: 89-5-1
  • conținut: un act ms quitclaim trebuie să enumere numele, adresele și numerele de telefon ale vânzătorilor și cumpărătorilor, împreună cu o descriere legală a proprietății care urmează să fie transferată.
  • taxa de Transfer: nu există nici o taxă de transfer pentru un act quitclaim în MS.
  • semnare: (89-3-7) concedentul trebuie să semneze și să recunoască actul quitclaim în prezența unui notar public înainte de a putea fi înregistrat. Este necesar un sigiliu oficial de la un notar public.
  • înregistrare: Odată ce concedentul semnează și recunoaște fapta quitclaim, acesta trebuie înregistrat la grefierul biroului grefierului din județul în care se află proprietatea.
  • anexe: (Ing.89-5-8) poate fi necesară o declarație pe propria răspundere privind starea civilă și identificarea.

cum se scrie & depune o faptă Quitclaim în Mississippi

Pasul 1: achiziționați o copie goală a faptei MS quitclaim, nu aveți nevoie de un avocat pentru a o completa.

Pasul 2: În secțiunea” pregătit de ” din stânga sus, introduceți informațiile pentru persoana care depune fapta quitclaim, de obicei vânzătorul.

Pasul 3: mai jos, în spațiul „după înregistrare reveniți la”, completați informațiile funcționarului Cancelariei din Mississippi care va primi acest formular. Partea corespunzătoare va fi determinată de grefierul din județul în care se află proprietatea.

Pasul 4: indicați Județul MS în care se află proprietatea după ” Județul.”

Pasul 5: În paragraful care începe” cunoașteți toți bărbații ” enumerați suma totală în dolari care este schimbată pentru fapta de proprietate transferată, în formă scrisă și numerică.

Pasul 6: în primul spațiu din secțiunea „în mână plătită”, enumerați numele complet al celui care își transferă creanța asupra proprietății, urmat de „concedent” în al doilea spațiu. În următoarele spații, scrieți adresa străzii, județul, orașul și statul în care locuiește concedentul și numărul de telefon al concedentului.

Pasul 7: Apoi, în spațiul care urmează termenului „prin prezenta transmite și quitclaims to” enumerați numele complet al persoanei care primește proprietatea quitclaimed, urmată de „beneficiar” în al doilea spațiu. Apoi înregistrați adresa rezidențială a beneficiarului, județul, orașul, statul și numărul de telefon.

Pasul 8: în spațiul dinaintea „Mississippi to-wit” înregistrați Județul în care se află proprietatea. Apoi, scris în următorul spațiu gol sau citat ca atașament, raportați detalii precum adresa proprietății, numărul parcelei de proprietate și descrierea legală a actului de proprietate.

Pasul 9: În cele din urmă, acordul ar trebui să fie recunoscut de ambele părți și semnat de concedent(concedenți) în spațiul oferit și legalizat de un notar Public. Notarul Public va raporta Județul, numele concedentului(concedentului) și Beneficiarului prezent, data semnării, numărul său de identificare și expirarea comisionului și sigiliul notarial.

Pasul 10: actul semnat, notarial quitclaim trebuie apoi înregistrat la funcționarul din Mississippi Chancery din județul în care se află proprietatea. O faptă neînregistrată quitclaim nu va avea prioritate față de un document similar cu privire la aceeași proprietate care a fost înregistrată și se acordă prioritate momentului depunerii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.