bön för osäkerhet / ett tydligt perspektiv

när du tvivlar eller förvirrad kan du be denna bön i dessa osäkra stunder. Gud gör oss heliga och håller oss trygga. Hans fred ensam tar bort all skuld och fördömelse.

låt din tro på Kristus kasta bort all osäkerhet i ditt hjärta.

fler böner be om bön

 bön för osäkerhet

må fridens Gud själv helga dig helt; och må din ande och själ och kropp hållas sund och oskyldig när Vår Herre Jesus Kristus kommer.

1 tessalonikerna 5:23

ge dig själv eller en vän våra mest omhuldade böner i en pocketbook-version…

omslag 300 jpeg

bön för osäkerhet

kära barmhärtiga Herre,

saker verkar oklara. Jag är inte säker på var jag står, eller om de beslut jag fattar är korrekta. För många tankar virvlar runt och förvirrar mig.

fienden ger osäkerhet och rädsla för mitt hjärta.

stå upp för mig Herre. Kämpa för mig. Kasta bort mörkret.

Visa mig din vilja. Ge mig klarhet och fred.

även om jag inte kan få alla svar, känner jag Den som gör det.

din ande skapade universum. Din ande förde Jesus tillbaka från de döda.

låt din ande, Herre, ge mig säkerhet. Säkerheten att du aldrig kommer att lämna mig, Du kommer alltid att leda mig och att jag tillhör dig.

i Jesu namn,

Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.