Definition av Gamete

ordet gamete är en term som är mycket närvarande och nämns inom biologins område och särskilt inom ramen för reproduktion av människor, växter eller djur, eftersom det betecknar den manliga eller kvinnliga cellen, spermier eller ägg, respektive ansvarig och specialiserad på reproduktion.

det bör noteras att könsceller är haploida könsceller, eftersom de bara innehåller en uppsättning kromosomer eller i deras frånvaro hälften av det normala antalet kromosomer i diploida celler (två serier av kromosomer), som genereras av meios från diploida celler.

om det är en kvinna kallas gameten ett ägg, medan om det är en man talar vi om spermier. När både manliga och kvinnliga könsceller smälter samman genererar de en cell som kallas en zygot eller befruktat ägg som innehåller två uppsättningar kromosomer (diploid cell).

Gamete-konformation genom meios betecknas formellt som gametogenes. I denna process kommer antalet kromosomer i bakteriecellerna att reduceras från diploid till haploid, det vill säga från dubbel till singel-och hälften av antalet kromosomer i en cell som är normal för arten i fråga.

specifika organ, gonader hos djur och gametangier i grönsaker, är specialiserade på att producera gameter.

på begäran av djurens könsceller är resultatet av könslinjen, en mycket specifik cellrot som kommer att skilja sig vid de första utvecklingsmomenten.

i svampar eller protister händer det att könscellerna är identiska i form och utseende men i evolutionen kan de särskiljas eftersom hanen är mindre och mobil med avseende på honan som är större och rörlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.