gratis Mississippi Quitclaim Deed

en Mississippi (MS) quitclaim deed är ett juridiskt dokument som överför egendom från en individ till en annan. En quitclaim-handling i MS är mest vänlig mot säljaren och är i allmänhet snabbast.

en säljare (bidragsgivare) som slutar hävda egendom till en köpare (bidragsmottagare) i delstaten Mississippi ger inga löften om att titeln är bra, eller till och med att han/hon äger något intresse i fastigheten för att lagligt sälja. Det betyder bara att oavsett intresse i marken en säljare har, om någon, överförs till köparen.

en garantihandling skiljer sig från en quitclaim-handling och är det vanligaste dokumentet för att överföra egendom i Mississippi eftersom det ger köparen mer skydd. Under en garanti garanterar säljaren att titeln till marken är bra, utan inteckningar eller panträtter, och att säljaren äger marken och har befogenhet att sälja den.

en quitclaim deed form kallas ofta felaktigt som en ”avsluta fordringshandling”, ”avsluta fordringshandling” eller ”snabb fordringshandling.”

viktiga lagar & krav

  • lagar: 89-5-1
  • innehåll: en MS quitclaim-handling måste lista namn, adresser och telefonnummer till säljare och köpare, tillsammans med en juridisk beskrivning av fastigheten som ska överföras.
  • överföringsskatt: det finns ingen överföringsskatt för en quitclaim-handling i MS.
  • signering: (89-3-7) bidragsgivaren måste underteckna och bekräfta quitclaim-gärningen i närvaro av en notarie innan den kan registreras. En officiell tätning från en notarie krävs.
  • inspelning: När bidragsgivaren undertecknar och erkänner quitclaim-gärningen måste den registreras till kontoristen på kansliet i det län där fastigheten är belägen.
  • bilagor: (89-5-8) en förklaring om civilstånd och identifiering kan krävas.

hur man skriver & fil en Quitclaim Deed i Mississippi

Steg 1: Skaffa en tom kopia av MS quitclaim deed, du behöver inte en advokat för att fylla i den.

steg 2: I avsnittet” förberedd av ” längst upp till vänster anger du informationen för den person som lämnar in quitclaim-gärningen, vanligtvis säljaren.

steg 3: nedan, i utrymmet ”efter inspelning återgå till”, fyll i informationen från Mississippi Chancery Clerk som kommer att få detta formulär. Den lämpliga parten kommer att bestämmas av kontoristen i det län där fastigheten är belägen.

steg 4: Ange MS County där fastigheten ligger efter ”County of.”

Steg 5: I stycket som börjar” vet alla män ” listar det totala dollarbeloppet som byts ut för den överförda egendomshandlingen, i skriftlig och numerisk form.

steg 6: i det första utrymmet i avsnittet ”in hand paid to”, lista det fullständiga namnet på den som överför sin fordran till fastigheten, följt av ”bidragsgivare” i det andra utrymmet. I följande utrymmen skriver du gatuadressen, länet, staden och staten där bidragsgivaren är bosatt och bidragsgivarens telefonnummer.

Steg 7: Därefter, i det utrymme som följer termen ”härmed förmedlar och avslutahävdar att” lista det fullständiga namnet på den person som tar emot den quitclaimed egendomen, följt av ”Grantee” i det andra utrymmet. Registrera sedan bidragsmottagarens bostadsadress, län, stad, stat och telefonnummer.

steg 8: i utrymmet före ”Mississippi to-wit” registrera länet där fastigheten är belägen. Sedan, skrivet i följande tomma utrymme, eller citeras som en bilaga, rapportera detaljer som Fastighetsadress, Fastighetsskifte nummer, och den juridiska beskrivningen på fastigheten handling.

steg 9: Slutligen bör avtalet erkännas av båda parter och undertecknas av bidragsgivaren i det utrymme som tillhandahålls och notariseras av en notarie. Notarius Publicus kommer att rapportera länet, namnen på bidragsgivaren och bidragsmottagaren i närvaro, datumet för undertecknandet, hans eller hennes ID-nummer och Provisionens utgång och Notarieförseglingen.

steg 10: den undertecknade, notariserade quitclaim-gärningen måste sedan registreras hos Mississippi Chancery Clerk i länet där fastigheten är belägen. En oregistrerad quitclaim-handling kommer inte att ha företräde framför ett liknande dokument om samma egendom som har registrerats, och prioritet ges till tidpunkten för arkivering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.