Nevada Quit Claim Deed Form

krav

obligatorisk Information (NRS 111.312): för att formuläret ska registreras måste det innehålla följande information:

    • bidragsmottagarens postadress,
    • namn och adress på den part som alla handlingar ska skickas till, och
    • bedömarens paketnummer måste vara uppenbart längst upp till vänster på första sidan (i de fall bedömaren har tilldelat ett paketnummer till fastigheten).

språk att undvika (NRS 111.170): orden ”bevilja, förhandla och sälja” ska endast ingå i Garantihandlingar, så bör därför inte ingå i formuläret.

Signeringskrav (NRS 111.105): enligt statlig lag är bidragsgivaren skyldig att underteckna gärningen med tanke på en notarie.

Värdedeklaration (DOV): måste fyllas i och arkiveras tillsammans med quit claim deed.

ladda ner: Värdedeklaration.pdf

försättsblad / Ark: förutom DOV måste bidragsgivaren bifoga ett försättsblad till den färdiga gärningen.

Visa länsspecifika försättsblad

hur man arkiverar

enligt NV-lagen måste gärningen registreras på inspelarens kontor. Inspelarens kontor måste tillhöra samma län som fastigheten ligger i. Eventuella arkiveringsavgifter kommer att vara ansvarig för den registeransvarige (bidragsgivaren) att betala. Både en Nevada-deklaration av värdeform och en länsspecifik inspelningssida måste lämnas in tillsammans med den slutförda gärningen.

omslagssidor / Ark

en inspelningssida/ark måste placeras ovanpå gärningen för att den ska kunna arkiveras. Varje läns sida / ark kan variera, så det är viktigt att den korrekta används. Följande är länsspecifika former för alla sexton (16) av Nevadas län:

län försättsblad
Clark County Clark County inspelning försättsblad
Churchill County inte tillgänglig
Douglas County Douglas County inspelning försättsblad
Elko län Elko län inspelning försättsblad
Esmeralda County Esmeralda County inspelning försättsblad med bekräftelse uttalande
Eureka län Eureka län inspelning län Titel Sida
Humboldt County Humboldt County inspelning försättsblad
Lander County inte tillgänglig
Lincoln County Lincoln County inspelning försättsblad
Lyon län Lyon län inspelning försättsblad
Mineral län Mineral län inspelning försättsblad
Nye County Nye County inspelning försättsblad
Pershing County Pershing County inspelning försättsblad
Storey County Storey County inspelning försättsblad med bekräftelse uttalande
White Pine County White Pine County inspelning försättsblad
Washoe County Washoe County inspelning försättsblad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.