Oregon avsluta fordran Deed Form

krav

obligatorisk Information (93.865 i Brasilien): Oregon lag kräver att alla handlingar innehåller följande information:

  • bidragsgivaren och bidragsgivarens namn,
  • orden, ”quitclaims to”,
  • en beskrivning av fastigheten,
  • uttalandet från 93.040 (ingår i nedladdningen),
  • ersättningsbeloppet (i Dollar) och
  • datumet för gärningens utförande.

redogörelse för överväganden (93.030 i 03): Den ”sanna och faktiska ersättningen för överföringen” måste skrivas på gärningen. Detta belopp ska anges i Dollar ($).

Washington County (Kapitel 3.04): invånare i Washington County måste betala en extra skatt som dikteras av länslagstiftningen. Skattesatsen, enligt kapitel 3.04.070, är:

  • en dollar ($1.00) per tusen dollar ($1000.00) av fastighetens försäljningspris.

skatten måste betalas inom femton (15) dagar efter inlämning av gärningen. Betalningen måste göras till direktören för inspelning av de handlingar som överför fast egendom. Undantag anges i 3.04.040 och regler om förlängningar anges i 3.04.080.

Signeringskrav (93.010 i 93.010): måste undertecknas av bidragsgivaren och notariseras av en officiell Notarius Publicus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.