Understanding Quit Claim Deeds

när du vill överföra äganderätten till en fastighet eller en fastighet snabbt kan du tänka på att använda en quit claim deed. Även om detta inte är en bra ide för fastighetsförsäljning, kan det vara mycket praktiskt i flera situationer. Här är mer om avsluta anspråk gärningar och när du ska använda dem.

Vad är en Quit Claim Deed?

en quit claim deed, som också ibland kallas en quick claim deed, är ett skriftligt dokument som används för att överföra titeln på en fastighet från en person till en annan. I denna överföring görs ingen forskning om titeln. Det innebär att titelöverföringen kan ske i snabbare takt, men det innebär också att du riskerar att underteckna papper med en person som inte har behörighet att överföra fastighetens titel till dig.

dessutom, vara medveten om att en avsluta fordran handling endast kan överföra ägarens del till mottagaren. Till exempel, om två vänner investerar jämnt i en bit av fritids egendom och man vill underteckna sin halv över till sin syster, som skulle göra systern en halv ägare av fastigheten. Nu, hon skulle samäga den med sin brors vän.

också, vara medveten om att en avsluta fordran handling inte överföra inteckning eller några lån mot fastigheten till den nya ägaren. Detta innebär att om pengar är skyldiga på en fastighet och en avsluta fordran handling undertecknas, den ursprungliga köparen är fortfarande ansvarig för betalningar för fastigheten, även om det inte längre är i hans eller hennes ägo.

När ska jag använda en Quit Claim Deed?

Det finns ett par perfekta instanser för en avsluta fordran handling. Här är bara några gånger när det här dokumentet kan vara det bästa alternativet för dig:

  • en familjemedlem ”säljer” dig ett hem eller annan egendom;
  • du gifte dig och du vill lägga till din make i titeln på din egendom;
  • du och din make skiljer sig och du vill skriva över din hälft av huset; eller
  • du vill att ditt hem ska ingå i ditt förtroende.

Hur skapar jag en Quit Claim Deed?

med lite hjälp från en advokat är quit claim deeds lätt att skapa och fila. Din avsluta fordran handling kommer att innehålla en juridisk beskrivning av fastigheten, dess län, Datum för överföring, namnen på överlåtaren (den person som överför fastigheten) och bidragsmottagaren (mottagaren), och det belopp som betalats. I vissa stater är signaturer från båda parter och vittnen också nödvändiga. Ofta måste bidragsgivarens underskrift vara notarized.

sedan, beroende på var du bor, kan du behöva lämna in dokumentet med länskonsulenten. När du har arkiverat är allt slutfört och fastighetsägandet överförs.

behöver du hjälp med en avsluta fordran handling?

om du behöver hjälp med att skapa eller verifiera lagenligheten av en befintlig quit claim deed, kan Aguilera Law Center, Pa hjälpa till. Våra experter är glada att utarbeta ett juridiskt dokument för dig eller granska ett dokument som har presenterats av en annan part. Innan du skriver under något dokument bör du låta en advokat se över det för att säkerställa att det är giltigt och juridiskt bindande. Ring oss idag på 305-255-FIRM eller kontakta oss online.

följande två flikar ändrar innehållet nedan.

  • Bio
  • senaste inläggen

aaguileralawcenter

Senaste inlägg av aaguileralawcenter (se alla)

  • Vad är en försvarsadvokats Roll? – Oktober 30, 2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.